Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

glömda världar

mars september 2024

Kungsbacka kommun

Residenset Glömda världar utforskar nya gestaltningar av verkligheten i gränslandet mellan det vardagliga och det fantastiska, myt och verklighet, dåtid och nutid. Residenset utgår från Tjolöholm slott i Kungsbacka och dess rika kopplingar till såväl nordisk som keltisk folklore, avspeglad i både den svindlande naturen som omger slottet och inne i själva slottsmiljön. De platsspecifika verken som residenskonstnärerna skapar visas i en utställning på slottet och i den omgivande naturen.

Folktro i samtiden

Gastar och mylingar. Jättar och troll. Sjörå, lyktkarlar, varulvar och häxor. Över hela Halland kryllar det av gamla skrönor, sägner och myter om övernaturliga varelser och fenomen, inte minst i Kungsbacka. Det är berättelser och vittnesmål som traderats i generationer och blivit del av ett kulturhistoriskt arv. I bondesamhället var naturens väsen ett levande inslag i vardagslivet och gav uttryck för våra rädslor, omsorger och moraliska dilemman. Havet, sjöarna och de djupa skogarna var portaler till det okontrollerbara – en gräns mellan det vardagliga och det övernaturliga, där människan endast var en tillfällig besökare som avkrävdes respekt och vördnad. I skymningstimmen blev det otänkbara möjligt.

I det moderna samhällets tidevarv tycktes sägnernas tid vara förbi. Industrialisering, kapitalism och vetenskapliga framsteg ledde till att människan fjärmades från tron på den besjälade naturen och de djupare dimensionerna av att vara människa. Samtidigt har det övernaturliga aldrig upphört att fascinera.

I en tid präglad av upprustning, trollfabriker för ’fake news’, konspirationsteorier, extremväder och en ström av selfies och skärmar, har den besjälade naturen, det magiska och ockulta, fått en ny betydelse som lockar våra fantasier och begär i sökandet efter människans inre väsen. Global mobilisering inför miljö- och klimathot tillsammans med en växande längtan efter ett liv i samklang med naturen har bidragit till att skogen och dess inneboende mystik, kunskap och kraft blivit en eftertraktad tillflyktsplats – långt bort från stadslivets larm. Mytologiska och magiska varelsers närvaro utgör en gränsöverskridande lek med verklighetens möjligheter och pekar mot nya queera världar där könsroller, skönhetsideal, synen på gott och ont, fint och fult, vi och de Andra står i upplösning. Genom residenset Glömda världar vill vi genom olika former av konstnärliga processer och verk undersöka det irrationella, fantastiska och magiska i våra liv.

Residenskonstnärer

Kayo Mpoyi

Glömda världar – Kungsbacka kommun

Jesper Thour

Glömda världar – Kungsbacka kommun

Tilda Lovell & Karin Drake

Glömda världar – Kungsbacka kommun

Ann Eringstam

Glömda världar – Kungsbacka kommun

Konstverk

Mellan tidens skikt

Ann Eringstam

Konstverk

Tilda Lovell & Karin Drake  

Tilda Lovell & Karin Drake

Konstverk

Om de vaknade

Jesper Thour

Film

Kayo Mpoyi

Attila Urbán

Film

Ann Eringstam

Attila Urbán

Film

Jesper Thour

Attila Urbán

Övriga medverkande

Klara Ström

Övriga medverkande

Sara Parkman

Kalender

16 juni – 25 augusti

Drop in

Upptäcktsjakt

Familjeaktivitet, upptäcktsjakt

Tjolöholm, Kungsbacka

16 juni

13:00 – 16:00

Vernissage: Glömda världar

Utställning

Tjolöholm, Kungsbacka

18 juni – 25 augusti

13:00 – 16:00

Skulptera i lera

Familjeaktivitet, skapande workshop

Tjolöholm, Kungsbacka

16 juni – 24 augusti

13:00 – 16:00

Berätta med akvarell

Familjeaktivitet, skapande workshop

Tjolöholm, Kungsbacka

25 augusti

17:00 – 19:00

Sara Parkman i Tjolöholms slottskyrka

Konsert

Slottskyrkan vid Tjolöholm slott, Kungsbacka

Utställning

16 juni 2024 – 25 augusti 2024

Glömda världar

Jesper Thour, Ann Eringstam, Kayo Mpoyi, Tilda Lovell & Karin Drake

Tjolöholms

AIO Journal

AIO Journal för Glömda världar släpps under hösten.
Vill du beställa ett fysiskt nummer? info@natverkstan.net

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.