Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Drömmar och syner vid havet

mars september 2024

Halmstad kommun

Residenset Drömmar och syner vid havet undersöker surrealismens avtryck i samtiden. Vad innebär dess bärande idéer för samtidens konst? Vilka parallella verkligheter uppstår i dagens vilja att utmana och förändra samhälle, konventioner och det egna jagets begränsningar?

Surrealism, 100 år senare

2024 fyller det Surrealistiska manifestet 100 år och i dess fotspår rör sig revolutionära och frigörande rörelser. Och ett växande intresse för att utforska samspelet mellan människa, maskin och natur, så väl som det magiska, ritualistiska och ockulta. I samarbete med Mjellby Konstmuseum, Nordens enda museum med inriktning mot surrealismen, har Art Inside Out  bjudit in konstnärerna Ingela Ihrman och Muhammad Ali till residenset Drömmar och syner vid havet för att undersöka surrealismens arv. Verken som produceras presenteras i samarbete med Mjellby Konstmuseum i september 2024 när museet nyöppnar efter renovering.

Surrealismen uppstår efter första världskrigets slut som reaktion på det lidande världen genomgått. 1924 ger den franska författaren och poeten André Breton ut det första surrealistiska manifestet, Manifeste du Surréalisme. Texten blir starten på en konstnärlig och politisk gruppering som med konsten vill slå sig fri från invanda konventioner för att framkalla en bättre och friare värld. Genom att lyfta fram de dolda psykiska mekanismer som styr våra liv och lägga fokus på det undermedvetna och på drömmarnas logik vill surrealisterna förändra vardagslivet. De vill få människan att använda sina känslor och agera utefter dem. Ett av surrealismens första uttrycksmedel är det skrivna ordet. I poesin får känslor och begär färga konsten och förnuftet kopplas bort. Gradvis blir surrealismens uttryckssätt fler och konstnärer runt om i världen anammar dess tankar; genom foto, måleri och collage gestaltar de en magisk tillvaro där livet ständigt omprövas av fantasins gränslöshet – en värld där allt kan förändras, förvandlas och vridas om till något annat och där konsten utgör en alldeles egen verklighet.

Surrealismen kallar efter nya språk, konstnärliga hybrider, kritisk kreativitet och kräver att vi identifierar och utmanar de gränser som mutar in vår verklighet. Men de politiska och estetiska konventioner som surrealismen ville avsäga sig och överskrida är andra idag än för hundra år sedan. Önskan om att flytta sig bortom verklighetens begränsningar, att låta den explodera och expandera, motiveras av andra drivkrafter. I de glapp som uppstår mellan artificiell intelligens och mänskliga kroppar. I en förändrad syn på vår roll i ekologiska system där vi inte längre står som ensamma härskare utan är tätt sammankopplade med andra arter och organismer. I queera, post-koloniala och anti-rasistiska motståndsrörelser. För att nämna några. Samhällets utveckling har banat vägen för nya former, metoder och kreativa utrymmen där surrealismens sökande i det omedvetnas labyrinter, det gränsöverskridande och det som ligger bortom verkligheten, idag aktualiseras.

Det är i de här samtida spåren som Drömmar och syner vid havet rör sig. Finns det trådar, teman, motiv, eller ideologiska förhållningssätt hos de konstnärer vi bjudit in som går att leda tillbaka till surrealismen grundtankar? Och vilka uttryck tar de i så fall sig?

Residenskonstnärer

Muhammad Ali

Drömmar och syner vid havet – Halmstad kommun

Ingela Ihrman

Drömmar och syner vid havet – Halmstad kommun

Övriga medverkande

Klara Andersson/Fågelle

Övriga medverkande

Ylva Snöfrid

Ylva Snöfrid

Övriga medverkande

Tawanda Appiah

Övriga medverkande

Linnea Hansander

Övriga medverkande

Alexander Wireen

Alexander Wireen

Kalender

07 sep 08 sep

12:00 – 16:00

Vernissage: Drömmar och syner vid havet

Utställning

Mjellby konstmuseum, Halmstad

21 september 2024

Performance Linnea Hansander

Performance

Mjellby konstmuseum, Halmstad

28 september 2024

Performance Ylva Snöfrid

Performance

Mjellby konstmuseum, Halmstad

19 oktober 2024

Afrosurrealism: Tawanda Appiah

Afrosurrealism

Mjellby konstmuseum, Halmstad

2 november 2024

Medskapad performance med Alex Wireen

Mjellby konstmuseum, Halmstad

16 november 2024

Ljudkonst med Klara Andersson/Fågelle

ljudkonst

Mjellby konstmuseum, Halmstad

AIO Journal

AIO Journal för Drömmar och syner vid havet släpps under hösten.

Vill du beställa ett fysiskt nummer? Mejla info@natverkstan.net

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.