Konstnärligt arbete pågår

Stadens offentliga rum tillhör alla. Men hur ser det ut när vi bygger och planerar, och vad skapar egentligen gemensamma miljöer?

I Halmstad står flera offentliga platser inför förändring. Våren 2018 bjuder Art Inside Out in konstnärer, som intresserar sig för det gemensamma offentliga rummet och arbetar deltagarbaserat, till centrala Halmstad och residenset ”Konstnärligt arbete pågår”.

I tre delprocesser studeras Halmstads gemensamma offentliga rum genom deras konstnärliga praktiker.

Många konstnärer vill arbeta i det offentliga rummet och utanför de klassiska utställningsrummen. Om vi tidigare förväntat oss fysiska objekt som skulpturer och väggmålningar så har konsten i våra gemensamma rum under senare år också kommit att omfatta performance, tillfälliga installationer eller deltagarbaserade processer. Konsten ses som en del i en större helhet.

En konstnärs arbete kan väcka frågor och identifiera behov och möjligheter som annars inte kommer fram. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda genereras nya perspektiv. Konstnärens friare roll ger utrymme för nya och innovativa lösningar.

Residenset ”Konstnärligt arbete pågår” äger rum på olika platser i centrala Halmstad januari – juni 2018, med flest aktiviteter under april – juni.

De medverkande konstnärerna är Kerstin Bergendal, Saadia Hussain och MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg).

Kerstin Bergendal, Saadia Hussain, MASU Mattias Gunnarsson & Susanne Westerberg.

Medverkande konstnärer

Kerstin Bergendal

Kerstin Bergendals konstnärliga arbete tar utgångspunkt i en speciell konstnärlig metod; en blandning av lång närvaro, nya former för samråd och en lekens ad-hoc logik. Metoden sätter fokus på hur vi tänker kring och använder våra helt- eller halvt offentliga rum – det Kerstin Bergendal kallar våra ”allmänningar”.

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär som sedan trettio år är bosatt i Danmark. Hon är också lektor vid Akademin Valand i Göteborg. Kerstin Bergendal bjuds in att arbeta med platsen Österskans i centrala Halmstad. I Kerstin Bergendals delprocess är Akademin Valand samarbetspartner.

Läs mer om Kerstin Bergendal

Saadia Hussain

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med bas i Stockholm. Genom sitt arbete vill hon väcka diskussion om vad och var hem är, och om hur man delar det med andra. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia Hussain – att få utforska, ifrågasätta, skapa och berätta. Hon vill att fler ska upptäcka konstens makt, magi och möjligheter.

Saadia Hussain bjuds in att arbeta med en deltagandeprocess i Halmstads gemensamma offentliga rum. Med sig har hon frågan om vad som gör att en plats känns som hemma.

Läs mer om Saadia Hussain

MASU

MASU är ett samarbete mellan Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg, och fungerar som en migrerande verksamhet som uppstår i temporära platsspecifika arbeten där skalan varierar. MASU tar utgångspunkt i tecknande, samtal och rumsligt skulpturalt arbete, där det praktiska, närvarande görandet är motorn i processen.

Susanne Westerberg är konstnär och pedagog med bas i Varberg. Hon arbetar med en variation av tekniker och material. Hon intresserar sig för kommunikation i relation till lek och natur och hur detta kan påverka förhållandet mellan beteende och samspel.

Mattias Gunnarsson är designer och pedagog, som också är knuten till högskolan i Halmstad genom Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa. Han intresserar sig främst för relationer, referenser och repetition.

Genom inkluderande strukturbyggen aktiverar MASU det offentliga rummet.

Läs mer om MASU

Platser

Österskans har fram till hösten 2017 fungerat som centrum för busstrafiken i centrala Halmstad. 2018 står platsen tom och funktionen som kollektivtrafikterminal har upphört. Österskans ligger omgiven av en rad kulturinstitutioner, bland annat Halmstads Teater och Halmstads Stadsbibliotek och området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan. Våren 2017 bjöd Halmstads kommun in till markanvisningstävling för ett hotell med hög kvalitet och med stark arkitektonisk karaktär på Österskans, det finns också planer för en saluhall. Österskans har en rik historia som tullstation, försvarsanläggning (skans), bryggeri och turistbyrå.

Ytterligare platser i centrala Halmstad tillkommer (platserna är ännu inte valda).

Residensets processer löper parallellt och blir självständiga inspel till de utvecklingsprojekt som samtidigt genomförs av Halmstads kommun på samma platser.

Kontakt

Frågor kring residenset ”Konstnärligt arbete pågår” kan ställas till:

Petra Johansson, verksamhetsledare, Art Inside Out
E-post: petra.johansson@regionhalland.se
Telefon: 072 986 72 30

Davor Abazovic, kulturproducent, Art Inside Out
E-post: davor.abazovic@regionhalland.se
Telefon: 073-142 72 03

Joacim Eneroth, lokal projektledare för residenset, Halmstad kommun
E-post: joacim.eneroth@halmstad.se
Telefon: 0725-61 77 54