Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Skift Äskhult

september november 2018

Kungsbacka kommun

Kulturarvet, dess spår, berättelser och miljöer är i ständig rörelse, inte minst idag när idéer, människor och information färdas över jorden med en aldrig tidigare skådad hastighet. Den övergripande frågan som residenset önskar lyfta är; hur kan samtidskonsten hjälpa oss att förstå oss själva och vår historia genom nya gestaltningar och tolkningar av det förflutna? 

Digitalt skifte

Med residenset Skift Äskhult vill Art Inside Out skapa utväxlingar mellan samtidskonst och kulturarv. Med Äskhult som fond ställde residenskonstnärerna frågor kring det digitala skifte, vars mitt vi redan befinner oss i, och hur denna förändrar tillgången till vårt förflutna och nuet. Med skift som övergripande tema intresserar sig residenset sig för övergångsperioder i vilka nya tekniker inom jordbruk, industri och hantverk omformat våra samhällen. 

Konstnärerna genomförde experiment i skärningsfältet mellan digitala och analoga tekniker. Arkivmaterial, teknik och berättelser vävdes samman till hybrida flätverk, bland annat genom arbete med det textila kulturarvet i byn som bärare av minnen och spår, vilka vittnar om omvälvande skiften i det förflutna. Väl på plats arbetade residenskonstnärerna tillsammans med ortsbefolkning, lokala konstnärer och aktörer med kännedom om ortens lokalhistoria. 

Residenskonstnärer

Text

Att återvända

Henric Benesch

Text – Konversation

Kulturavet som somatisk liv och pågående process

Cora Jongsma, Kristina Müntzing, Klára Petra Szabó & Tamás Szvet

Text – Konversation

Att återkalla bortglömda berättelser, eller belysa de oskrivna

Klára Petra Szabó & Tamás Szvet

Text – Konversation

Ett somatiskt arkiv

Kristina Müntzing

Text – Konversation

Skrift nedtecknad på jordytan

Cora Jongsma

Film – Konstnärsporträtt

Somatiskt arkiv

Kristina Müntzing

Film – Konstnärsporträtt

Tangible narratives 2

Klára Petra Szabó & Tamás Szvet

Film – Konstnärsporträtt

Tangible narratives 1

Klára Petra Szabó & Tamás Szvet

Film – Konstnärsporträtt

Felt conversations

Cora Jongsma

Film – Om residenset

Skanna

Kristina Müntzing

Film – Om residenset

Tracking lines among stones

Cora Jongsma

Film – Om residenset

Thermo paint

Klára Petra Szabó & Tamás Szvet

Ljud – Podd

Människans odling av landskapet

Cora Jongsma

Ljud – Podd

Om handens och kroppens minnen

Kristina Müntzing

Ljud – Podd

Konstnärsresidens som ett sätt att leva

Klára Petra Szabó & Tamás Szvet

Utställning

7-10 november 2018

Skift Äskhult

Cora Jongsma, Klára Petra Szabó/Tamás Szvet och Kristina Müntzig

Äskhults by, Kungsbacka

AIO Journal

Fördjupa dig i residensets tillhörande journal.
Vill du beställa ett fysiskt nummer? Mejla info@natverkstan.net

2018

#6

Ladda ner

AIO Journal #6

Redaktör / innehållsansvarig: Petra Johansson

Textredaktör / skribent: Henrik Sputnes

Form / bildredaktör: Hanna Bergman

Fotograf / bildredaktör: Davor Abazovic

Filmproduktion: Kristina Meiton

Ljudredigering: Helena Persson

Redaktionellt arbete: Miriam Thorpe

Medverkande: Henric Benesch

© Art Inside Out

Davor Abazovic – kulturproducent AIO

Wendela Sanne Öhrnell – lokal koordinator Kungsbacka kommun

Petra Johansson – konstnärlig ledare / verksamhetsledare AIO

Jesper Norda – konstnärligt processtöd

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.