Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Äskhults by

På 1800-talet förändrades det svenska kulturlandskapet i grunden. Skiftesrörelserna delade upp byarna och vi fick jordbruksbygder med ensamliggande gårdar. Denna agrara revolution, som föregår industrialiseringen, handlade framförallt om en effektivisering, rationalisering och ekonomisering av jordbruket.

Äskhults by i Kungsbacka är, som oskiftad by, en unik historisk plats i Sverige.

Det fanns en bosättning på platsen redan under bronsåldern, och en forntida led gick rakt genom byn. De bevarade husen i byn fick sitt nuvarande utseende under perioden 1750–1850. I sin helhet består Äskhult av fyra gårdar – Göttas, Jönsas, Bengts och Derras (som betyder ”Grannens”). Gårdarna ligger tätt samlade vid en stensatt gårdsplan och namnen stammar från 1700-talsägarna. I slutet av 1800-talet hade byn ca 40 invånare. Runt sekelskiftet 1900 reste de flesta ungdomarna från byn till Amerika. Många av dessa hördes aldrig av. Men några av utvandrarna kom tillbaka och levde resten av sina liv i byn, ända fram till mitten av 1960-talet.

Byn kom att bevaras åt eftervärlden genom bildandet av Stiftelsen Äskhults Gamla By på̊ 1960-talet, sedan byns siste invånare gått ur tiden. På 1990-talet köptes hela byn med all utmark av Västkuststiftelsen för att skyddas som reservat.  Äskhult är idag byggnadsminne och har sedan 2004 status som kulturreservat.

Arbetet med visionen att återställa platsen med sina byggnader och åkerbruk till året 1825 har pågått en längre tid. Äskhult är idag en arbetsplats för bland andra jordbrukare, pedagoger, byggnadsvårdshantverkare och ett uppskattat besöksmål i Halland.

Äskhult ligger 15 kilometer sydöst om Kungsbacka.

Text

Att återvända

Henric Benesch

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.