Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Platsen mellan Människor

mars oktober 2020

Hylte kommun

Det sägs att vi lever våra liv i filterbubblor och spegelsalar, att sanningen blivit något relativt och flyktigt, att den rent av kommit på glid. Och vi oroar oss över att den sanning vi fram tills nyss sett som tillgänglig för alla istället är dold, skymd och tillgänglig bara för ett fåtal. Att lögner sprids fortare än löpeld, får fäste och riskerar att kullkasta våra samhällen, så som vi känner dem.

Men har det inte alltid varit så?

Berättelser och lögners betydelse

Residenset Platsen mellan människor vill undersöka vad berättelser, lögner och skrönor betyder för en plats och människorna på platsen. Vilka samband, beröringspunkter och motsatsförhållanden finns mellan äldre människors minnen, berättelser och folktro – så som visor, ordspråk, sagor, sägner, skrock, vidskepelser – och unga människors nya arenor för informationsdelning, ryktesspridning och social gemenskap?

Hur formar berättelser, lögner och skrönor en plats?

Ursprungligen planerades residenset att börja redan i mars 2020, men på grund av covid-19  fick det skjutas upp till hösten. Istället påbörjades arbetet digitalt via Zoom under våren innan konstnärerna kunde närvara fysiskt i Hylte kommun för att fortsätta sina konstnärliga projekt.

Residenset inleddes med en veckas research då konstnärerna tog del av platsens historia genom arkiv, besök på olika platser och genom möten med människor som lever och verkar i Hylte kommun idag. Researchperioden följdes av en produktionsfas på fem veckor där konstnärerna arbetade och fördjupade sig i tematiken.

Därefter avslutades residenset med offentliga presentationer på olika platser i Hylte kommun. På Unnaryds hembygdsgård, Forum i Hyltebruk samt i Rydöbruk missionshus och vid den närliggande stenen Knystahall bjöd konstnärerna in Hylteborna att ta del av deras arbeten i form av film, musik och dans.

Residenskonstnärer

Johan Lundberg

Platsen mellan människor

Anna Westberg

Platsen mellan människor

Alexander Rynéus

Platsen mellan människor

Text – Fördjupning

Sägner, platser, kulturarv

Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott

Konstverk

Platsen mellan träden

Anna Westberg

Konstverk

Utfyllnadsmolnets sång

Johan Lundberg

Konstverk

Microkassetorgel

Johan Lundberg

Konstverk

Fiktion

Johan Lundberg

Konstverk

Kanon för orgeln i Rydöbruk

Johan Lundberg

Konstverk

Barnen – Ur De drömmandes tid

Alexander Rynéus

Konstverk

Bertil – Ur De drömmandes tid

Alexander Rynéus

Film – Konstnärsporträtt

Vad man väljer att berätta

Johan Lundberg

Film – Konstnärsporträtt

En ständigt pågående berättelse

Alexander Rynéus

Film – Konstnärsporträtt

Studio i snickeriet/sågverket

Anna Westberg

Ljud – Podd

Om Knystahall

Kalender

15 september 2023

18:00 – 20:30

Berättelsemaskinen

Filmpremiär

Bio Forum, Hyltebruk

AIO Journal

Fördjupa dig i residensets tillhörande journal.
Vill du beställa ett fysiskt nummer? Mejla info@natverkstan.net

2020

#9

Ladda ner

AIO Journal #9

Redaktör / innehållsansvarig: Petra Johansson

Form: Hanna Bergman

Producent / Sociala medier: Davor Abazovic

Filmproduktion: Kristina Meiton

Ljudredigering: Helena Persson

Medverkande: Lennart Hildingsson, Nathalie Ruiz, Susanne Nylund Skog &  Fredrik Skott

© Art Inside Out

Ola Persson – lokal projektledare & kulturutvecklare Hylte kommun

Lennart Hildingsson –  journalist (med stor lokalkännedom om Hylte) & process- och konstnärligt stöd

Nathalie Ruiz –  process- och konstnärligt stöd,  scenkonstnär & konstnärlig ledare för Moving Torup

Petter Eriksson – musiker (Unnaryd, Hylte kommun)

Davor Abazovic –  kulturproducent AIO

Petra Johansson –  verksamhetsledare & konstnärlig ledare AIO

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.