Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Visionära lekmiljöer i Falkenberg

Byggstudio undersökte kvarteret Krispeln i Falkenberg tillsammans med arkitekten Simon Poulsgaard i sökandet efter andra alternativa sätt att tänka på och omforma det offentliga. 

Hur utformar vi trivsamma offentliga miljöer, möjliggör generationsöverskridande möten och bidrar till flöden i stadens rum? Det var frågeställningar som var centrala för designsamarbetet Byggstudios interventioner i Falkenberg, mot bakgrund av planerandet av en ny park. Falkenbergs kommun är i färd med att planlägga ett nytt kunskaps- och kulturcentrum mitt i centralorten Falkenberg, vars delar kommer att knytas samman av en ny stadspark. Byggprojektet syftar bland annat att ta fram nya byggnadslösningar, samt att delar av den befintliga bebyggelsen ska omformas.

Tillsammans med arkitekten Simon Poulsgaard, tidigare verksam i Halland, arbetade Byggstudio fram ett gestaltningsförslag för den nya stadsparken. Titeln Havsvarelser och strandfynd, blev ett namn för det  koncept som de kom att utveckla under sin residensperiod. Där fascinationen för havet, havslevande djur och överhuvudtaget vatten som fenomen kom att utvecklades till centrala visuella koncept. Byggstudio  var lokaliserade mitt i centrala Falkenberg, i det rum som kallas för Kuben, ett inglasat förrum till stadshuset. Här kunde falkenbergarna under perioden för designresidenset kliva in och undersöka Byggstudios skisser och dela med sig av sina tankar och idéer för den framtida parken.

Sofia Østerhus och Hanna Nilsson från Byggstudio var tillsammans med Simon Poulsgaard intresserade av att på ett tidigt stadium införliva medborgarnas egna tankar i sitt arbete. Vilket resulterade i att de utvecklade relationer och dialoger med äldre medborgare, yrkesverksamma keramiker och de inom kommunen ansvariga för projektet. Att undersöka, förstå och ställa frågor var en viktig del i deras gemensamma arbetsprocess. Där syftet varit att kartlägga hur det går till när vi omformar platser och vad de arbetsmetoder och synsätt varmed man arbetar säger något om vilka värden som premieras i samhället. Framförallt har Byggstudio sitt arbete varit intresserade av att levandegörande historien genom att undersöka nya sätt att återaktivera hantverkstraditioner. Specifikt den lokala lergodstradition som varit och fortfarande är en levande del av det falkenbergska kulturarvet.

Deras vision för området är en park som är designad för både vuxna och för barn. Familjemiljöer med multifunktionella paviljonger och havsinspirerade lekobjekt, där besökarna kan ta del av allt från konserter till föreläsningar. Kunskapsförmedling ska därigenom utgöra en väsentlig del av lekmiljön, samtidigt som vatten från närliggande dagvattenreservoar ska ledas in i lekparken för att skapa förutsättningar för att använda vatten som lekmaterial. Sammanfattningsvis utgör det skissmaterialet ett gestaltningskoncept för parken utanför kommunens egen plan, och kan som sådan ses som ett parallellt inspel till denna.

Hanna Smekal som arbetar som landskapsarkitekt vid Planenheten på Falkenbergs kommun, och är den som leder uppdraget att utforma parken. När Art Inside Out ställde frågan huruvida kommunen tänker inkorporera delar av Byggstudios gestaltningskoncept i sitt fortsatta arbete med kvarteret Krispeln, ger Smekal följande svar

”I och med att vi fortfarande befinner oss på ett tidigt stadium i arbetet med parken, så har vi väldigt goda förutsättningar att ta till oss deras arbete. Jag tycker att det är bra att de har fått förhålla sig fritt till kommunens planer. Att de har fått tänka sin tanke och testa sina idéer fullt ut ger oss ett bättre underlag än om de skulle ha traskat runt i våra redan upplöjda hjulspår. I dagsläget vet jag inte rent konkret på vilket sätt vi kommer arbeta in deras idéer i parken, men det är helt klart att vi kommer låta oss inspireras av dem på ett eller annat sätt.”

Byggstudio efterlyser, som en reflektion av sitt arbete, att man oftare bör anamma perspektiv och designlösningar som är tydligt förankrade i platsens egen historia. Platsspecifika lösningar som medborgarna själva  kan relatera till på ett djupare plan, i kontrast till de allt mer standardiserade lösningar inom stadsplanering som blivit allt vanligare och därför kan upplevas överallt.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.