Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Designresidenset i Slöinge

Under tre veckor med eleverna på Slöingeskolan undersökte Samir Alj Fält och Emma Andersson designprocessen tillsammans med barn på Slöingeskolan i Falkenberg.

Utanförskap förknippas vanligtvis med klyftor mellan stadsdelar i större städer, men hur är det egentligen att växa upp på landsbygden och hur formas barns framtidsdrömmar i Slöinge? Under designresidenset i Slöinge engagerade Samir Alj Fält tillsammans med Emma Andersson barn och unga i skapande aktiviteter i vilka föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra vuxna bjöds in för att delta. För P4 Halland berättar Samir Alj Fält att han anser att design varken handlar om  funktionella objekt, något vackert eller produkter att sälja på en marknad. Design är snarare själva görandet i sig, kollektivt som individuellt. Med andra ord är det skapelseprocessen som är det verkliga resultatet, att ha tillverkat något tillsammans.

I Art Inside Outs podavsnitt med Samir Alj Fält säger han att han ser sitt arbete mer som en lek och att han går inför det på det sättet också. Fast egentligen, om man går på djupet menar Samir så handlar det snarare om egen undersökande verksamhet, än om lekande. Samir beskriver hur hans idé om design i grund och botten handlar om att hjälpa människor att formulera sin egen behov och problem. Varefter de tillsammans kan formge lösningar på den samma.

Under tre veckor guidade Emma och Samir eleverna vid Slöingeskolan genom designprocessen. Alla elever från förskoleklass till sexan deltog. Vid första mötet hade Samir och Emma byggt upp en scenografisk miljö i vilken fantasin kunde få fritt utlopp. Utgångspunkten för designprocessen tog avstamp i drömmar som Samir berättade för barnen. Drömmar om fantasieggande platser i vilka sällsynta saker kunde äga rum. I en av drömsekvenserna existerade det ett zoo med fantasidjur, i en annan en glassmaskin som tillverkade världens godaste glass. I en intervju med nättidskriften DAGG säger Samir följande om barn och deras skapande.

”Det vi borde uppmärksamma och uppskatta är att de visar att de kan tänka själv, och framförallt lösa sina egna problem. Det lägger grunden för framtiden.” Emma Andersson ger sin syn på deras arbete när hon i samma artikel talar om att hon upplever att vi borde ta barn på samma allvar som vuxna. De har samma rätt att höras och samma rätt till självbestämmande menar hon. Emma vidareutvecklar här sina tankar kring värdet av ungas erfarenhet av design. ”När barnen får chans att utöva design väcks även tankar kring bra hantverk och materialval.”

Steg för steg hjälpte skolklasserna till att fysiskt gestalta fantasihändelser av olika slag och fylla tankeluckor inuti drömmarna. Efter totalt tre veckor var drömvärlden färdigutvecklad så att de olika klassernas drömmiljöer fogats samman till en sammanhängande helhetsmiljö. Samirs berättar att hans förhoppning varit att förverkligandet av drömvärlden i realiteten skulle förtälja något om Slöinge och de faktiska drömmar som dväljs där.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.