Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

En poetisk odyssé i Hylte kommun

Residenset Plats. Poesi. Periferi. resulterade i en samling poetiska texter och fragment som på det mest varierade vis relaterade till Hylte som plats, kommun och natur. 

Svensk-, norsk- och danskspråkiga poeter valdes ut efter en öppen utlysning. Under fyra veckors residens i Hylte kommun arbetade författarna med att utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Residenset inleddes med en introduktion till platsen och kommunen med fokus på sträckningen mellan centrum och periferi. Människor från bygden, lokala författare och forskare slöt upp kring residensförfattarna i en serie dialoger om glesbygdens varande i skifte mellan det industriella och det postindustriella. Med inspiration i utflykter och studiebesök kunde författarna individuellt, som tillsammans experimentera fram material som antingen relaterade till platsen eller deras egna författarskap.

I en serie offentliga framträdanden med uppläsningar och scensamtal samtalade residenspoeterna om frågor som rörde skrivande i relation till plats. Är det möjligt att tänka sig en poesi som är helt platslös? Vad kan en vistelse som Plats. Poesi. Periferi. innebära för ens skrivande? Var frågor som ställdes under dessa scenframträdanden. Publika författarframträdanden genomfördes bland annat på Brunnnsbacka sågkvarn i Unnaryd i samband med Brunnsbackadagen, Biblioteket i Hyltebruk, Stadsbiblioteket i Halmstad, samt på Göteborgs litteraturhus där litteraturkritiken Po Tidholm agerade moderator.

Art Inside Out var avslutningsvis medarrangör till ett seminarium om poesins betydelse för periferin tillsammans med tidskiften Provins under Scener & samtal arrangerad av Göteborgs litteraturhus på Världskulturmuseet. Medverkade gjorde Marie Silkeberg, poeten Jonas Gren och David Väyrynen, poet & ordförande för Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr. Moderator var Helena Fagertun, redaktör för tidskiften Provins.

Residenset resulterade i en brokig blandning av texter som på de mest varierade vis relaterade till Hylte som plats, kommun och natur. För Hallandsposten (17 maj, 2017) återger journalisten hur poeterna lovtalade lyrikresidenset och samarbetsformerna som uppstått i gruppen. Synergieffekter som resulterat i att deltagarna i slutändan haft svårt att veta vem som skrivit vilken passage i de kollektiva diktsviterna. Poeten Morten Langeland säger i samma artikel att ”Vi fick en märklig kommunikation där vi glömde att tänka på skillnaden mellan danska, svenska och norska”.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.