Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Plats. Poesi. Periferi.

april maj 2017

Hylte kommun

Sex nordiska poeter deltog i lyrikresidenset Plats. Poesi. Periferi., som intresserade sig för att undersöka hur den samtida poesin kan spegla landsbygdens livsbetingelser och skapa förändring.

Poesi genom samverkan

Periferin har idag blivit konstens och kulturens nya centrum, där konst och poesi kan undersöka vad som sker genom närvaro och samverkan på en plats. Vilken poesi kan ta form i mötet med landskap präglade av lant-, skogsbruk och brukssamhälle? Frågan är relevant att ställa mot bakgrund av att lejonparten av den nordiska litteraturen skildrar urbana livsbetingelser. Vilket givetvis väcker frågor kring representation och synlighet.

Hylte kommun är en naturskön kommun i Hallands län. Upplevelsen av skyddad vild natur är påtaglig här. Alla som bor i kommunen har skog och mark inom gångavstånd. Flera områden har skyddsstatus som reservat. Plats. Poesi. Periferi. tog avstamp i det halländska landskapet och hur den samtida poesin kan få oss att omvärdera begrepp som plats, landsbygd och natur. Svensk-, norsk- finlandsvensk- och danskspråkiga poeter samlades här för att lyssna till tystnaden och de ljudlandskap som döljer sig bakom mossa, sten och bark.

///

Svensk-, norsk- och danskspråkiga poeter valdes ut efter en öppen utlysning. Under fyra veckors residens i Hylte kommun arbetade författarna med att utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Residenset inleddes med en introduktion till platsen och kommunen med fokus på sträckningen mellan centrum och periferi. Människor från bygden, lokala författare och forskare slöt upp kring residensförfattarna i en serie dialoger om glesbygdens varande i skifte mellan det industriella och det postindustriella. Med inspiration i utflykter och studiebesök kunde författarna individuellt, som tillsammans experimentera fram material som antingen relaterade till platsen eller deras egna författarskap.

I en serie offentliga framträdanden med uppläsningar och scensamtal samtalade residenspoeterna om frågor som rörde skrivande i relation till plats. Är det möjligt att tänka sig en poesi som är helt platslös? Vad kan en vistelse som Plats. Poesi. Periferi. innebära för ens skrivande? Var frågor som ställdes under dessa scenframträdanden. Publika författarframträdanden genomfördes bland annat på Brunnnsbacka sågkvarn i Unnaryd i samband med Brunnsbackadagen, Biblioteket i Hyltebruk, Stadsbiblioteket i Halmstad, samt på Göteborgs litteraturhus där litteraturkritiken Po Tidholm agerade moderator.

Art Inside Out var avslutningsvis medarrangör till ett seminarium om poesins betydelse för periferin tillsammans med tidskiften Provins under Scener & samtal arrangerad av Göteborgs litteraturhus på Världskulturmuseet. Medverkade gjorde Marie Silkeberg, poeten Jonas Gren och David Väyrynen, poet & ordförande för Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr. Moderator var Helena Fagertun, redaktör för tidskiften Provins.

Residenset resulterade i en brokig blandning av texter som på de mest varierade vis relaterade till Hylte som plats, kommun och natur. För Hallandsposten (17 maj, 2017) återger journalisten hur poeterna lovtalade lyrikresidenset och samarbetsformerna som uppstått i gruppen. Synergieffekter som resulterat i att deltagarna i slutändan haft svårt att veta vem som skrivit vilken passage i de kollektiva diktsviterna. Poeten Morten Langeland säger i samma artikel att ”Vi fick en märklig kommunikation där vi glömde att tänka på skillnaden mellan danska, svenska och norska”.

Residenskonstnärer

Morten Langeland

Plats. Poesi. Periferi.

Åsa Maria Kraft

Plats. Poesi. Periferi.

Jonas Rolsted

Plats. Poesi. Periferi.

Jun Feng / Jimbut

Plats. Poesi. Periferi.

Heidi von Wright

Plats. Poesi. Periferi.

Helena Österlund

Plats. Poesi. Periferi.

Diktantologi

Ur varje gräns växer en annan

Jun Feng / Jimbut, Åsa Maria Kraft, Morten Langeland, Jonas Rolsted, Heidi von Wright, Helena Österlund

Uppläsning

Diktläsning

Jun Feng / Jimbut

Uppläsning

Diktläsning

Jonas Rolsted

Uppläsning

Diktläsning

Helena Österlund

Uppläsning

Diktläsning

Heidi von Wright

Uppläsning

Diktläsning

Morten Langeland

Uppläsning

Diktläsning

Åsa Maria Kraft

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.