Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Katja Pettersson

22 februari – 15 mars 2022

Katja Pettersson, medverkade i residenset Störningar i utopin i Falkenberg 2021. Under residenset skapade hon verket Utrotad som bestod av 14 akvareller av utdöda solitärbins vingslag som visades i en utställning på Kuben i Falkenbergs stadshus.

Utställningen Utrotad av Katja Pettersson presenterades i entrén till stadshuset i Falkenberg – en plats där politiker och kommuntjänstemän passerar varje dag. De 14 akvarellerna avbildade de 14 utdöda arterna av solitära bin som tidigare funnits i Halland. Varje akvarell visar den artspecifika färgen och vingformen.

I Halland bedrivs storskaligt jordbruk och stora markområden används för en odling som bygger på monokultur. Användningen av bekämpningsmedel gör att solitära bin tar skada av gifterna och när blommor klipps före blomningen försvinner binas tillgång till pollen och nektar. Utan bin, ingen tillväxt av grödor och i förlängningen ingen mat för människor.

Första akvarellen i bildkarusellen här ovan visar färgerna och vingen av arten Mosshumla:

”Det svenska namnet har sitt ursprung i hur humlan bäddar sitt bo med mossa. Mosshumlan har påverkats dramatiskt och negativt av det moderna jordbrukslandskapet och dess fokus på produktiv monokultur. Även på tidigare art- och kalkrik ängsmark har övergödning och miljöförändringar inneburit att mosshumlans tillgång på pollen och nektar minskat kraftigt.”

I verket avbildades arterna:

Andrena-thoracica
Andrena humilis
lasioglossum-leucopus
Bombus_muscorum
Megachile lagopoda
Nomada-argentata
bombus ruderatus
Lasioglossum lativentre
Anthophora plagiata
Andrena fulvago
Nomada baccata
Bombus veteranus
Lasioglossum sexnotatulum
Panurgus banksianus

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.