Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Former för intimitet. Om scenkonstkollektivet Nyxxxx

Av

Sarah Melin

”När jag fick frågan om jag kände till en scenkonstkonstellation som arbetade nytänkande med interaktivitet och som kunde ta utgångspunkt från den specifika platsen Laholm och Laholms teater, så föll tanken ganska direkt på Nyxxx. Med rollspelet och den performativa intimiteten som utgångspunkt skulle de kunna kliva djupt in i Laholms teater och utforska platsens kollektiva berättelser.”

Hela scengolvet är täckt av en spegelklar dansmatta. Längst fram, i mitten av scenen, sitter två aktörer vända mot oss. Framför sig har de rep, ihoprullade i prydliga små rader. De sitter under en aluminiumställning som liknar en gungställning, men utan upphängda gungor. De ser på oss i publiken, vi ser på dem, samtidigt som vi lyssnar till ett förinspelat ljudspår som ger instruktioner för hur aktörerna ska gå tillväga när de ska välja vem av dem som ska binda; vem av dem som ska bli bunden. Rösterna ger regler att förhålla sig till i bindandet och i samspelet till varandra, vilket ord som gäller för att lätta lite på repens tryck, vilket ord som gäller för att stoppa akten helt och hållet. Aktörerna gör sitt val av roll och den ena av dem plockar upp en linda med rep för att börja binda.

Detta är inledningsscenen i Someone You Trust, ett verk av och med Tova Gerge och Britta Kiessling, producerat av scenkonstkollektivet Nyxxx. Verket utgår från en japansk repbondagepraktik och utforskar i två akter, tid, tillit och samtycke. I den första akten får du som publik själv delta. Tillsammans med en person du känner, någon du litar på, kan du i en timme utforska hur det känns att binda eller bli bunden. I akt 2, som jag såg, deltar du som betraktare, åskådare, voyeur, till ett intimt fysiskt samspel mellan två människor.

Verket blir ett fängslande undersökande av intimitet. I ett scenrum med en tystnad som går att ta på, testar två kroppar, två människor, vad som är möjligt i form av motstånd, muskeltryck, smärta, makt, acceptans, tillåtelse, tillit. Verket är en spännande rörelse in i bondage och BDSM-praktik. Som åskådare blir jag personligen vid flera tillfällen utmanad; hur ska jag läsa verket, med vilka nycklar, vad känner min kropp när jag tittar, vilka är vi som ser på? Det är också en oerhört vacker performativ ritual som på djupet utforskar närhet och intimitet. Gerge säger själv i Nyxxx podcast avsnitt 9 (Ropes and Roles) ”För mig är intimitet inte likställt med fysisk kontakt, njutning eller samtycke. Intimitet för mig är faktiskt alla tillfällen när vi riskerar något i ett socialt möte. Så du kan ha intima erfarenheter som är allt annat än njutbara. Att vara intim är att utforska något du inte redan visste om en annan person.”

På detta sätt stryker Tova Gerge under en viktig utgångspunkt i Nyxxx arbeten och lyfter det som personligen väcker mitt intresse, mitt engagemang som publik och deltagare, nämligen utforskandet av intimitet mellan människor i en given situation. Utforskandet av intimitet i ett performativt rum. När jag som publik, både under föreställningen och efteråt, ställer mig nya frågor, andra frågor än de jag brukar i teatersalongen. Gerge återkommer själv till sitt resonemang om intimitet i föreläsningen ”The Ethics of Employing Intimacy in Participartory Performing Arts” där hon reflekterar kring etiska förhållningssätt kring implementeringen av intimitet i deltagarpraktik. Hon menar att ”det kan hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa kollektiv som både stärker och ger kraft men som också omdistribuerar makt.” Genom den regisserade leken, eller rollspelet kan vi alltså utmana våra föreställningar om varandra och om oss själva. Genom att utforska performativ intimitet kan vi fantisera om nya platser, nya rum, nya möjliga möten.

Scenkonstkollektivet Nyxxx arbete spänner över ett brett spektrum av sceniska uttryck i ett grundligt utforskande av spelet, leken, föreställningen, där publiken får plats i verkets centrum för att medverka och styra narrativet i olika riktningar. Bara de senaste åren har Nyxxx bland annat skapat deckargåtor, interaktiv dockteater, hörlursverk och radioteater för barn och unga. Kollektivets sex medlemmar är verksamma inom scenkonstens olika fält och har därtill lång bakgrund inom spel- och rollspelssfären, främst inom LARP – Live Action Role Play, det som vi kallade lajv för inte så längesedan. Under de senaste tio åren har det skett väldigt mycket inom deltagarkultur och inom lajvkultur. De båda formerna har närmat sig varandra, och teaterns publik har på många håll tagit flera kliv in i handlingen och getts plats att medskapa.

Något som utmärker Nyxxx arbeten är precision och konsekvens. När jag djupdyker in i deras praktik genom texter, podcasts och föreläsningar så slås jag av hur flera verk och produktionsidéer föregås av lång och gedigen research; jag vill kalla det nörderi. Idéer till Nyxxx-produktioner som har haft premiär i år går att spåra till 2015. Ett omsorgsfullt undersökande och testande tillsammans med forskare inom bland annat filosofi och psykologi och så klart tillsammans med en delaktig aktiv publik.

För den aktiva publiken i ett ”deltagarverk” föreslås helt plötsligt nya utrymmen, där de kan pröva nya frågor, nya identiteter, nya intimiteter. Ebba Petrén, regissör och medlem i Nyxxx, skriver i texten Till publiken. Om varför jag vill organisera er, en text för Kulturhuset stadsteatern: ”Som publik får jag lov att testa att organisera mig själv i en annorlunda ordning. Kanske samspela med andra som jag inte brukar. Eller göra precis som jag brukar fast i ett annat tempo, så att andra saker blir synliga. Det kan låta pompöst, men förmågan att sätta sig in i ett nytt skeende och agera, är en förutsättning inte bara för lek, spel och filosofisk spekulation utan även för politisk förändring.”

När jag fick frågan om jag kände till en scenkonstkonstellation som arbetade nytänkande med interaktivitet och som kunde ta utgångspunkt från den specifika platsen Laholm och Laholms teater, så föll tanken ganska direkt på Nyxxx. Med rollspelet och den performativa intimiteten som utgångspunkt skulle de kunna kliva djupt in i Laholms teater och utforska platsens kollektiva berättelser. Deras konsekventa utforskande av nya dialoger mellan teatern och dess publik lovar verkligen spännande öppningar för residenset Rum, scen, salong, balkong.

 

Text: Sarah Melin.

Sarah Melin är curator och producent för den internationella scenkonstfestivalen Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF) och har ingått i det konstnärliga rådet för Nyxxx kommande residens i Laholm. Värt att nämna är också att hon kom först i kontakt med Nyxxx arbete då de medverkade i GDTF 2013 med Hospitality. ett rollspel i rymden om gåvor, saknad och gemensam handling. Ett verk som framtogs specifikt för GDTF 2013 i samproduktion med festivalen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.