Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

140 stolar i salongen

Instruktion:

På Laholms teater samlas publiken mellan scenen och stolarna i salongen. En versläsare utses. Övriga lyssnar på den som läser versen. När någon hör en versrad som passar den, sätter den sig ner på platsen med rätt nummer. Om den senare hör en versrad som passar ännu bättre så kan den byta stol.

140 stolar i salongen

En som lyssnar extra noga*
Två som blundar när den vill
Tre noterar alla känslor
Fyra sitter aldrig still

Fem väntar med att tänka
Sex längtar till balkongen
Sju vill långt härifrån
Åtta bevakar nu salongen

Nio drömmer högt och fritt
Tio examinerar allt
Elva vill måla rummet vitt
Tolv tycker det är kallt

Tretton undrar vad som händer
Fjorton nynnar på en sång
Femton tänker på nåt annat
Sexton undrar om det ska börja någon gång

Sjutton somnar nästan bort
Arton är rätt varm om benen
Nittons träningsvärk är helt förfärlig
Tjugo vill gå upp på scenen

Tjugoett sitter men vill hellre stå
Tjugotvå röstar med sina ben
Tjugotre vill också gå
Tjugofyra vill hem till Flen

Tjugofem hen rullar tummar
Tjugosex som alltid blundar
Tjugosju, som sitter, pillar
Tjugoåtta drömmer äppellundar

Tjugonio har glömt att handla
Trettio tänker på ekonomi
Trettioett tänker på att omvandla
Trettiotvå vill bli bilfri

Trettiotre kontemplerar
Trettiofyra vill plocka svamp
Trettiofem prokrastinerar
Trettiosexan för en kamp

Trettioåtta ser mot ljuset
Trettionio minns en solröd horisont
Fyrtio ska renovera huset
Fyrtioettan är en riktig kameleont

Fyrtiotvå vill ändra texten
Fyrtiotre vill ha den kvar
Fyrtiofyra vill skratta mera
Fyrtiofem vill bli en star

Fyrtiosex som alltid skrattar
Fyrtiosju som gråter tyst
Fyrtioåtta pratar alltför högt
Fyrtionio säger ej ett knyst

Femtio är en öppen bok
Femtioett är en hemlighet
Femtiotvå är bland vänner
Femtiotre i enskildhet

Femtiofyra har ett livsmål
Femtiofem kan hälsa hem
Femtiosju har ätit blomkål
Femtioåtta harklar slem

Femtionio minns en gång på bio
Sextio bygger nya monster
Sextioett andas lugnt till tio
Sextiotvåan vill se cirkuskonster

 

Sextiotre tycker platserna är dyra
Sextiofyra hänger inte me’
Sextiofem får syn på en myra
Sextiosex  har svårt att se

Sextiosju tog med sin fru
Sextioåtta heter Lotta
Sextionio vill äta nu
Sjuttio har lust att spotta

Sjuttioen har existentiell kris
Sjuttiotvå har kalla händer
Sjuttiotre vill ge skådisarna pris
Sjuttiofyra spanar trender

Sjuttiofem kommer gå i pausen
Sjuttiosex tänker på sin spis
Sjuttiosju ska posta bild sen
Sjuttioåttas ögon är av is

Sjuttionio, det är en plats i salongen som alltid står tom. Biljetten säljs jämt men ingen kommer.

Åttio söker spår
Åttioen tvekar
Åttiotvå räknar får
Åttiotre gör egna lekar

Åttiofyra fick en fribiljett
Åttiofem har slut på pengar
Åttiosex har glömt en tvätt
Åttiosju vill höra strängar

Åttioåtta kan inget se
Åttionio viskar i hans öra
Nittio ska ut och be
Nittioen kan inget höra

Nittiotvås byxor spänner
Nittiotre är lyckligt kär
Nittiofyra undrar vad hon känner
Nittiofem som bara är

Nittiosex som gömmer sig
Nittiosju som fruktar torg
Nittioåtta som renar sig
Nittionio som glömmer sorg

Hundra analyserar
Hundraen är en hund
Hundratvå kapitulerar
Hundratre känner sig sund

Hundrafyra tittar bakåt
Hundrafems stol är trång
Hundrasex gillar taket
Hundrasju är särskilt lång

Hundraåtta ser en råtta, och en råtta ser hundraåtta

Hundranio hör ljud från gatan
Hundratio ser en strimma ljus
Hundraelvas barn har vaknat
Hundratolv, i örat brus

Hundratretton gäspar
Hundrafjorton smittas
Hundrafemton letar
Hundrasextons mobil hittas

Hundrasjutton har byggt scenen
Hundraarton minns på sjuttitalet
Hundranitton är inte här än
Hundratjugo röstade i valet

Hundratjugoen ser en räddning
Hundratjugotvå har en picnickorg
Hundratjugotre hoppas på fäktning
Hundratjugofyra, i en teaterborg!

Hundratjugofem tror på långsamhet
Hundratjugosex tror på gud
Hundratjugosju tror på de som vet
Hundratjugoåtta har ett eget bud

Hundratjugonio vill dricka vin
Hundratrettio tror att det är slut
Hundratrettioen andas in
Hundratrettiotvå andas ut

Hundratrettiotre är yngst här inne
Hundratrettiofyra är teatervan
Hundratrettiofem är klädd i linne
Hundratrettiosex vill vara ett barn

Hundratrettiosju är på sista raden
Hundratrettioåtta hånglar loss
Hundratrettionios smekningar längs vaden
Hundrafyrtio ser alla oss

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.