Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Tid och egenomsorg

Vad betyder tiden när en ägnar sig åt egenomsorg? Hur påverkar den oss individuellt och för hur ett samhälle skapas? När jag transkriberade och lyssnade på intervjuer och diskussioner från Varberg i maj och juni 2019, lade jag märke till hur stor betoning och oro som ägnades åt hur vi tänker på det förgångna i förhållande till framtiden.

Jag samlade de uttryck, meningar och ord som var relevanta för frågan om tid. Sedan bjöd jag in den nederländska poeten och författaren Tina Van Baren att möblera om, redigera och omstrukturera de uttryck, meningar och ord utifrån hur många som behövs för att texten skulle flyta som vatten.

Den omarbetade texten blev utgångspunkten för ett nytt spel: Time Choir. Reglerna är enkla: Deltagare bjuds in till att experimentera fram en gemensam läsning av texten. Det finns lika många möjligheter som deltagare, multiplicerade med var och ens förmåga att uttala och kombinera sina artikuleranden i en kollektiv läsgrupp.

Varje försök att skapa en kör omfattar denna spänning mellan det vokala uttrycket av individuella kroppar och artikulationen av den kollektiva kroppen som inkluderar allas kroppar unisont, samtidigt. Traditionellt är målet att skapa en harmonisk helhet. Genom Time Choir försökte jag utveckla en arbetsmetod för att utöva parrhesia (modet att säga sin mening) genom en demokratisk process, där andra kan komma in och påverka det som praktiseras.

Time Choir (2019) involverar ett visst sätt att använda kroppar: deltagarna kanske skrattar, nickar, tar sig tid för att komma samman, de bokstavligen gestaltar texten. De är fria att förhandla och slutligen samutveckla textens rytm, tid och regler, i en kollektiv förståelse av hur texten ska läsas.

Låt oss gå tillbaka till vad vi började med, låt oss säga att detta bara är början: Varför var jag här…?

Jag kom till Varberg för att utveckla en karaktär: Helaren/Den omhändertagande. Genom att transkribera och lyssna till de diskussioner som fördes på plats i maj och juni 2019, fann jag de paradoxer och vändningar som fanns i historien om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fascinerande.

I videon Tarek, the (Wounded) Healer (2019) får betraktaren följa en dansare som ägnar sig åt egenomsorg i Kallbadhuset: i omklädningsrummen, i bastun, i duschen, i havet. Dansaren undersöker begreppet egenomsorg genom sin kropp. Han rör sig längs och genom ett ljudlandskap av röster, gamla vittnesmål, ljud och tystnad. Mellan ljuden från havet och vinden, intar kvinnors röster från arkivet damernas bastu. De alternerar med arkivariens röst, som ger historiska fakta om Kallbadhuset och Helarens röst, som åberopar de lokala deltagarna genom att samla deras egna uttalade fraser, meningar och uttalanden om hälso- och sjukvård. På det sättet aktiveras badhusets rörliga bilder likt en akustisk spegel som Helaren håller upp mot publiken.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.