Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Kom ihåg att lägga handen på gamla träd

Av

Petra Johansson

På exkursion med residensteamet till Strand utanför Kungsbacka i augusti 2020 möter vi en 500 år gammal ask. Den är kortvuxen, knotig och inte alls som min urbild av ett praktfullt gammalt träd. Människor har använt asken för virke genom åren får vi veta. Trädet har avverkats någonstans mitt på men sedan har det vuxit ut igen i omgångar. Därav den så märkliga och knotiga formen. 

Pär Connelid är kulturgeograf i Varberg. Asken han visar oss har han själv ganska nyss funnit när han har röjt ett område precis invid slottet Tjolöholm. En plats för matproduktion ska det visa sig. Han har redan hittat sju brunnar och två mantalshus. Ur en gammal spisgrund i ett av husen växer ett annat träd som han uppskattar till ca 300 år. Vi är här för att undersöka platser i Kungsbacka kommun inför residenset 2021 utifrån tematiken kritisk turism. Jag tänker snabbt och lite resultatinriktat, vill hitta en koppling till den tematik vi arbetat fram. Kan platsens nu övervuxna öde ha något med turism att göra? Och som vanligt när jag lyssnar med ett ivrigt sökande öra kommer snabbt ett svar. Pär berättar att människorna på platsen arrenderade marken av godsägaren vid Tjolöholm (detta var redan innan familjen Dickson anlitade Lars Israel Wahlman för att bygga det för området märkligt extravaganta slottet i engelsk tudorstil tidigt 1900-tal) och när gästerna blev fler behövde matproduktionen öka. Förmodligen avhystes de som arrenderade marken och platsen användes istället som en stor köksträdgård. Platsen ligger idealiskt en bit från havet och slottet och med stora öppna slätter framför sig. Vart tog dessa människor vägen undrar jag, de som blev offer för tidens turism? Precis som i alla tider måste lokalbefolkningen flytta på sig för att ge sin plats åt de som turistar och befinner sig högre upp i hierarkin.  

Art Inside Out vill genom ett konstnärligt residens ställa kritiska frågor om turism. Residenset Andra koreografier, nya rum i relation till begreppet kritisk turism äger rum i Kungsbacka och i Halmstad hösten 2021 och tematiken har inspirerats av ett residensprojekt vid Nida Art Colony (NAC) i Vilnius och en publikation med titeln Tourists Like Us. Critical Tourism and Contemporary Art Practices. NAC undersökte konstnären som turist och vi träffar redaktören för publikationen Vytautas Michelkevičiu på ResArtis nätverksmöte för residensorganisationer i Kyoto vintern 2019. Tematiken passar bra för att gestalta det regionala, och för den delen även kommunala, dilemmat om att verka för ökad turism samtidigt som Agenda 2030 och hållbar utveckling har hög prioritet. Det är för övrigt vanligt med den typen av motsättningar i det offentliga arbetet och egentligen inget konstigt, men inte desto mindre intressant att undersöka vidare tillsammans med konstnärer.  

Kritik är ett brett begrepp som omfattar bedömning, recension, ifrågasättande och undersökning av bland annat konst och andra kulturella företeelser samt personers egenskaper, prestationer eller handlingar. Kritik kan vara positiv eller negativ, men också neutral. Vår önskan är att använda kritikalitet som en språngbräda för att undersöka fenomenet turism bortom det positiva / negativa med inspiration från den holländska filosofen Rosi Braidotti. Hennes tankar om ”affirmative politics” (ungefär bekräftandets politik), beskriver ett förbund mellan kraften i rationell bedömning och kraften i den kreativa fantasin. Braidotti jämställer kraften i att påverka med kraften i att låta sig påverkas av andra. Hennes tankesätt kännetecknas av ”tillsammans med”, ”sammanhang”, och ”tänk om”.

I utlysningen till residenset ber vi konstnärer från hela världen att svara på frågor som; hur påverkas vårt förhållande till turismen av frågor kring klimathot, migration, pandemi och hållbarhet? Kan autentisk delaktighet och sammanhang skapas mellan turister och lokalbefolkning? Kan tidsperspektivet under ett residens skapa en närmare relation och en uppmärksamhet som kan förändra något? Kan andra berättelser framträda som skapar en ny syn på en plats? 

Även mikrohistoria finns formulerat i utlysningen som ett perspektiv om bortglömda detaljer, individer och företeelser och i relation till lokala och nationella arkiv. Genom utlysningen får vi reda på att detta intresserar många nationella och internationella konstnärer. 520 ansökningar kommer in till de 4 utlysta platserna i Kungsbacka och Halmstad till residenset som ska pågå augusti – oktober 2021.

Konstnärernas intressen och frågor rör sig mellan olika typer av socialt engagemang, migration, palimpsest (i betydelsen platsspecifikt undersökande av en plats i lager av tid) till ett intresse för själva kustbandet eller stranden som sand och i förlängningen glas eller de många labyrinter som finns där. Många vill arbeta deltagarbaserat tillsammans med människor som lever och verkar på platserna. Flera har redan tidigare arbetat med frågor om turism. 

Med i arbetet under residenset finns, redan innan konstnärerna kommer på plats, en intendent för offentlig konst, regionala kulturarvsutvecklare, kulturproducent, lokala projektledare, kulturgeograf, kommunantikvarie, curator / konstnärlig ledare för institutionen och konstvetare, kommunikatör, grafiker, filmare, ljudredigerare, samt flera medarbetare på Hallands konstmuseum. Också två forskare från Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet är knutna till residenset. Gruppen har träffats digitalt en gång i månaden under större delen av 2020. Under augusti får vi en liten lättnad i pandemin och kan ses på plats i de båda kommunerna. 

Att försöka se naturen, eller mer specifikt en ask, som subjekt istället för ett objekt är en posthumanistisk hållning. Jag tänker på det när vi står där tillsammans vid asken, att det handlar om en sorts anknytningsarbete. Konst som plats, det platsspecifika eller konst som en plats för gemensamt tänkande. Kan vi tillsammans med residenskonstnärer skapa en form av fria situationer där test eller övning, tid och uppmärksamhet står i fokus i en undersökning av tematiken kritisk turism? Kan vi rentav skapa nya minnen och påverkas av varandra, ”tillsammans med”, ”av sammanhang”, och ”vad händer om”? 

Kom ihåg att lägga handen på gamla träd, säger Pär Connelid innan vi lämnar platsen och asken.  Jag la handen på den 500-år gamla asken. Det gjorde vi allihop. Jag gjorde mig dessutom föreställningar om en sorts relation. 

 

Text: Petra Johansson, konstnärlig ledare för Art Inside Out, 2017-2021

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.