Art Inside Out
Nuvarande språksv
en

Röstens politiska sammanflätning

AIO Journals redaktion i konversation med Moi Tran.

28 juni, 2021

AIO: Hej Moi! Rösten är det emotionella språket i ditt utövande, hur använder du din röst som metod i upptäckandet och reflekterandet över världen?

Moi Tran: Ja, jag är intresserad av röstens politiska sammanflätning.

Röst är nu, ingenting ger oss en sådan skarp och stark känsla av närvaro som att höra och avge en röst. Den tränger sig in i vårt inre. Den strålar ut från vårt inre och får oss att bli medvetna om hörandet och utstrålningen i just den stunden. Det innebär att vi är helt inne i röstens hemligheter av det andra och samtidigt tagen av klangen från vår egen röst. Båda är intensivt närvarande, men samtidigt flyktiga och försvinner samma stund som de uppkom. – Maladan Dolar

Jag skulle dock säga att det är ljudmöten, aktivt och passivt lyssnande och aktivt och passivt ljudskapande som präglar mitt nuvarande intresse. Kraften från ljud skapar handlingsfrihet och ger en känsla av delaktighet med den levande världen och är en kapitulering inför de porösa delar som har trängt sig in och fäst sig i vår existens. Våra röster påverkas av ljudatmosfären som signalerar och formar vår geografi.

Jag är intresserad av händelser där ljudet i atmosfären agerar i en symbiotisk process genom föreställningar som öppnar upp atmosfären och gör det möjligt att ”känna” ljud.

AIO: Diaspora och dess kraft som en del av den kritiska kompetensproduktionen är en naturlig och inflytelserik del av ditt arbete. Hur har din erfarenhet av diaspora, du som har bott i London och är född i Vietnam med kinesiskt påbrå, påverkat din röst?

MT: Mitt arbete undersöker teorier om emotionell erfarenhet som värderad kunskap i den politiska sfären i östasiatiska och sydostasiatiska samhällen.

Jag upplever diasporaområden som lärorika platser och alternativa modeller för kritiskt kompetensskapande, vilket har haft ett stort inflytande på min verksamhet där jag har skapat ontologier som utmanar rådande epistemologiska riktningar och världsbilder som är typiska för en institutionaliserad kompetensproduktion och överföring. Kompetensen i marginaliserade områden är inte statisk, utan den omvandlar, återupplivar och återuppbygger epistemologier och olika tekniker för att konstruera områden bestående av mångfaldig kompetens i en mångfald av möjliga världar.

AIO: Du betonar att sociala, ekologiska och politiska teknologier formar vår privata, sociala och emotionella geografi och föreslår emotionella kontaktzoner för ett fördjupat utbyte. Kan du berätta lite mer om hur du arbetar med dessa högst relevanta frågor som konstnär?

MT: När jag pratar om teknologi så handlar det i det här fallet om system kopplade till skapandet av emotionell kompetens. Jag är intresserad av att utforska den relationen och hur vi kan hänga, sätta och vila vårt vetande i utkanten av det som anses vara konventionell och värderad kunskap.

Den här sortens tänkande handlar även om att demontera de västerländska pedagogiska system som upprätthåller den pågående kunskapskoloniseringen, sett ur kolonisatörernas och imperiets perspektiv. Detta är en systemiskt rasistisk institution som fortsätter att förtrycka, utplåna och stigmatisera kunskap som samlats under århundraden av balanserade kontaktzoner i samhällen och natur. Jag är intresserad av den rika kompetensskapande teknologin i marginaliserade områden som kontaktzoner för ett fördjupat emotionellt utbyte.

I mitt arbete utforskar jag hur dessa mångfacetterade system är inbäddade i alla livets möten. Jag är intresserad av hur de förenar djupa emotionella sammanflätningar till ett personligt och gemensamt vetande som därmed exponerar nyansrik och brokig emotionell kompetens, för att hålla vår inre och yttre geografi vid liv.

Emotionell geografi är vägar som kartlägger utbyten, möten och system som bevarar denna kunskap för att informera oss om hur vi kan interagera i alla de olika världar vi befinner oss i. Jag ser konstant hur dessa kontaktzoner återkommer i vår privata, sociala och emotionella geografi och hur de formar alla de händelser vi förbiser och är med om.

AIO: Vi är såklart nyfikna på hur ditt arbete kommer att ta form i Halmstad. Kan du berätta någonting om hur du tänker dig att ditt projekt blir i förhållande till residenstemat Andra koreografier, nya rum i Halmstad?

MT: Jag är särskilt intresserad av att utforska möten som kretsar kring uppmärksammandet av känslor genom ljudmöten (sonic witnessing), speciellt som ljudbesökare och genom att luta mig in i lyssnandet.

Jag har fyra ankare, tankar eller provokationer som jag är intresserad av att utforska under residenset. Jag kommer definitivt att packa ned och ta med mig dessa tankar till Halmstad och jag hoppas att jag lyckas överföra dem.

SONIC INTIMACIES // SONIC WITNESSING // SONIC SIGNALLING // SONIC STICKINESS

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.