Residens

Residens innebär att kulturskapare bjuds in att under en period arbeta med sitt konstnärliga skapande på plats i Halland. De erbjuds också stöd i form av exempelvis boende och arbetslokaler, finansiering samt tillgång till teknisk infrastruktur.

Nya och spännande möten uppstår samtidigt som nya produktioner skapas. Att den konstnärliga produktionen sker i Halland ger möjlighet till olika kringaktiviteter som workshoppar, föreläsningar, samtal och master classes.

Aktuella residens

Konstnärligt arbete pågår

Stadens offentliga rum tillhör alla. Men hur ser det ut när vi bygger och planerar, och vad skapar egentligen gemensamma miljöer? I Halmstad står flera offentliga platser inför förändring. Våren 2018 bjuder Art Inside Out in konstnärer, som intresserar sig för det gemensamma offentliga rummet och arbetar deltagarbaserat, till centrala Halmstad och residenset "Konstnärligt arbete pågår". Läs mer

Skapa drömmar – forma platser

Designresidenset Skapa drömmar – forma platser kretsar kring identitet, plats och drömmar i Falkenbergs kommun och pågår 18 september – 7 oktober 2017. Med fokus på design undersöker residenset relationen mellan stad och landsbygd i två delprocesser, en i inlandet och en i centralorten. Residensdeltagarna från Byggstudio, Hanna Nilsson och Sofia Østerhus, och Samir Alj Fält arbetar med inkluderande designmetoder och deltagarbaserade skaparprocesser. Läs mer

OPEN CALL – Konstnärligt residens hösten 2018

Digitalt och textilt berättande i Äskhults by, Kungsbacka. Art Inside Out bjuder in tre konstnärer till ett residens på sex veckor under hösten 2018, med ekonomisk ersättning, boende, resor, produktionsmedel och arbetslokaler. Residenset erbjuder möjlighet att arbeta med digitalt och textilt berättande utifrån ett omfattande arkivmaterial och berättelser kring Äskhults by i Kungsbacka kommun. Läs mer

Filmer om kultur och stadsutveckling

Se filmerna från seminariet Kulturens roll i stadsutveckling som hölls i Varberg 23 november 2015. Läs mer

Filmen ”Plats. Poesi. Periferi.” av Jonas Börjesson

Se filmen "Plats. Poesi. Periferi." av Jonas Börjesson! Filmen skapades i anslutning till lyrikresidenset med samma namn som genomfördes i Hylte kommun våren 2017. Läs mer

Samtalsserien Skavet

Under 2018 samarbetar Art Inside Out med Teater Halland i samtalsserien Skavet. Art Inside Outs verksamhetsledare Petra Johansson och Teater Hallands konstnärliga ledare Anna Sjövall pratar tillsammans med publik och inbjudna gäster om sånt som ”skaver” i oss. Det kan vara frågor som rör samhället, dagsaktuella händelser, tankar om demokrati och yttrandefrihet. Läs mer

Mixed Minds 2018 – änglar & dämoner

Med utgångspunkt i Bergmanveckans firande av Bergman 100 år vill vi bjuda in dig som är kvinnlig konstnär inom olika konstfält till en Mixed Mind-workshop som huvudsakligen tar plats på magiska Fårö. Du behöver inte vara Bergmankännare eller Bergmanälskare för att delta, i stället sätts personliga tolkningar, motstånd och vår samtid i fokus. Sista ansökningsdag är 2 mars. Läs mer

Tidigare Residens

Kulturens roll i stadsutvecklingen – Varberg

Sex utvalda konstnärer arbetade tillsammans under tre veckor, 9–29 maj 2016, med att skapa gestaltningar och mötesplatser genom kreativa uttryck och metoder. Uppdraget var att generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport. Läs mer

Plats. Poesi. Periferi. – lyrikresidens i Hylte

Tack till alla medverkande och alla som bidrog till residensets genomförande! Sex utvalda svensk-, norsk- och danskspråkiga poeter har under fyra veckors residens i Hylte kommun arbetat med att utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Residenset pågick 24 april–19 maj 2017. Författarna arbetade enskilt och tillsammans utifrån temat plats, poesi, periferi. Läs mer

Katja Tukiainen vs. Sigga Björg Sigurðardóttir

Konstnärerna Sigga Björg Sigurðardóttir från Island och Katja Tukiainen från Finland färdigställde sin utställning på plats i Laholm, där de bodde och arbetade under tre veckor, 12 september–2 oktober 2016. Residenset genomfördes på Teckningsmuseet i Laholm. Utställningen visades från 1 oktober 2016 och fram till 15 januari 2017. Läs mer