Residens

Residens innebär att kulturskapare bjuds in att under en period arbeta med sitt konstnärliga skapande på plats i Halland. De erbjuds också stöd i form av exempelvis boende och arbetslokaler, finansiering samt tillgång till teknisk infrastruktur.

Nya och spännande möten uppstår samtidigt som nya produktioner skapas. Att den konstnärliga produktionen sker i Halland ger möjlighet till olika kringaktiviteter som workshoppar, föreläsningar, samtal och master classes.

Aktuella residens

Skapa drömmar – forma platser

Designresidenset Skapa drömmar – forma platser kretsar kring identitet, plats och drömmar i Falkenbergs kommun och pågår 18 september – 7 oktober 2017. Med fokus på design undersöker residenset relationen mellan stad och landsbygd i två delprocesser, en i inlandet och en i centralorten. Residensdeltagarna från Byggstudio, Hanna Nilsson och Sofia Østerhus, och Samir Alj Fält arbetar med inkluderande designmetoder och deltagarbaserade skaparprocesser. Läs mer

Plats. Poesi. Periferi. – lyrikresidens i Hylte

Tack till alla medverkande och alla som bidrog till residensets genomförande! Sex utvalda svensk-, norsk- och danskspråkiga poeter har under fyra veckors residens i Hylte kommun arbetat med att utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Residenset pågick 24 april–19 maj 2017. Författarna arbetade enskilt och tillsammans utifrån temat plats, poesi, periferi. Läs mer

Tidigare Residens

Kulturens roll i stadsutvecklingen – Varberg

Sex utvalda konstnärer arbetade tillsammans under tre veckor, 9–29 maj 2016, med att skapa gestaltningar och mötesplatser genom kreativa uttryck och metoder. Uppdraget var att generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport. Läs mer

Katja Tukiainen vs. Sigga Björg Sigurðardóttir

Konstnärerna Sigga Björg Sigurðardóttir från Island och Katja Tukiainen från Finland färdigställde sin utställning på plats i Laholm, där de bodde och arbetade under tre veckor, 12 september–2 oktober 2016. Residenset genomfördes på Teckningsmuseet i Laholm. Utställningen visades från 1 oktober 2016 och fram till 15 januari 2017. Läs mer