Fem frågor till Hanna Smekal

Hanna Smekal arbetar som landskapsarkitekt vid Planenheten på Falkenbergs kommun. Vid residensavslutningen i Skapa drömmar – forma platser medverkade hon i ett samtal om hur residensets resultat kan tas vidare in i arbetet med nya kvarteret Krispeln. Vi har ställt ytterligare några frågor.

1. ”Skapa drömmar – forma platser” är ett av flera Art Inside Out-residens som rör frågor kring stadsutveckling (Varberg 2016, Falkenberg 2017, Halmstad 2018). Hur ser du på användningen av konstnärliga metoder för att undersöka olika aspekter av stadsutveckling, och vad tror du att de halländska kommunerna kan få ut av det?

– Jag tänker att det finns en stark kraft i det. Stadsutveckling är ju något som påverkar våra liv på ett påtagligt sätt. De miljöer vi rör oss i till vardags berättar något om oss själva. Det är som ett ständigt pågående samtal mellan oss och vår omvärld. Här har konsten en viktig röst, att tala om saker bortom det rationella, tidseffektiva och strömlinjeformade. Att väva in olika typer av konstnärliga uttryck ser inte jag som extra grädde på moset, utan som en självklar del av samhällsbygget.

2. Kan du kort beskriva hur ni arbetat med visionen och planen för nya kvarteret Krispeln och vilken roll du haft i det arbetet?

– Det övergripande projektet har varit igång i ett par år redan. Det som började som en ombyggnad av gymnasieskolan växte till en arkitekttävling för ett kultur- och kunskapscentrum, som växte vidare till ett detaljplaneuppdrag och ett stadsutvecklingsprojekt med den här stadsparken mitt i kvarteret. Det här projektet är det största i sitt slag i Falkenberg och många av mina kollegor är engagerade i det. Min roll är att leda projektet kring utformningen av parken.

3. Byggstudio och Simon Poulsgaard har fått mycket stöd från Falkenbergs kommun under residenset. Men det gestaltningskoncept för parken i det nya kvarteret som de har tagit fram ligger utanför kommunens plan, och är en form av parallellt inspel. Hur kan ni på kommunen jobba vidare med Byggstudios gestaltningskoncept och inkorporera det – eller delar av det – i ert fortsatta arbete med kvarteret Krispeln?

– I och med att vi fortfarande befinner oss på ett tidigt stadium i arbetet med parken, så har vi väldigt goda förutsättningar att ta till oss deras arbete. Jag tycker att det är bra att de har fått förhålla sig fritt till kommunens planer. Att de har fått tänka sin tanke och testa sina idéer fullt ut ger oss ett bättre underlag än om de skulle ha traskat runt i våra redan upplöjda hjulspår. I dagsläget vet jag inte rent konkret på vilket sätt vi kommer arbeta in deras idéer i parken, men det är helt klart att vi kommer låta oss inspireras av dem på ett eller annat sätt.

4. Byggstudio har haft en utomståendes blick på Falkenberg, men de har i sitt arbete grävt djupt i bl.a. stadens långvariga hantverkshistoria och –tradition. Har du via detta residens fått upp ögon för någonting som du tidigare inte visste om Falkenberg?

– Jag är ju själv relativt ny i Falkenberg, jag firar tvåårsjubileum nu i dagarna. Jag är väldigt förtjust i min nya hemstad, och vill förmedla den bilden till så många som möjligt. Eftersom jag dessutom jobbar på kommunen, så ägnar jag en stor del av min tid till att tänka på och förhålla mig till Falkenberg. Jag tycker att Byggstudio har tagit fram ett väldigt fint narrativ kring det landskap som utgör Falkenberg där de tagit fasta på vattnet och leran som två centrala element. I den berättelsen knyts keramiken, byggnadskonsten, matkulturen, upptäckarlusten och leken samman. Även väldigt fint att få stifta lite bekantskap med de varelser som bor i havet här utanför.

5. Vem är Hanna Smekal?

– Haha, vilken svår fråga! Men om jag ska försöka hålla det enkelt så jobbar jag som landskapsarkitekt på Falkenbergs kommun, där jag även bor med sambo, tre barn och katt. Är uppvuxen i Uppsala, men kommer närmast från Malmö där jag bott i 13 år. Min ingång till landskapsarkitekturen är genom kulturen egentligen, då jag innan sysslat med allt från teater och musik till textil formgivning.