Art Inside Out

Art Inside Out medverkar i ”Open week” på HDK

”Open Week” är en designfestival anordnas av Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg 20 – 26 november. Det är en vecka som bland annat innehåller utställningar, föreläsningar, seminarier och samtal. Samir Alj Fält och Byggstudio medverkar i olika programpunkter där Art Inside Out är medarrangör.

Byggstudio presenterar hur de arbetade i residenset Skapa drömmar – forma platser i två artiklar:

SEA CREATURES AND BEACH FINDINGS – Proposals for a New Park

SEA CREATURES AND BEACH FINDINGS – The Coast of Halland

Samir Alj Fält gör en workshop onsdag 22/11, 15:00-18:00 på Sjumilaskolan, med deltagare från 8 år och uppåt:

Maskin + Hjul + Sjumilaskolan, Design Lab S

Läs mer om HDK:s ”Open Week” 2017