Skapa drömmar – forma platser

Många kulturinstitutioner och de flesta formgivare och designer är verksamma i storstaden. Vilka problem och problemlösningar är det som uppmärksammas? Vems behov tillgodoses? Och vad får det för konsekvenser?

Designresidenset Skapa drömmar – forma platser kretsar kring identitet, plats och drömmar i Falkenbergs kommun. Med fokus på design undersöker residenset relationen mellan stad och landsbygd i två delprocesser, en i inlandet och en i centralorten.

  • Skapa drömmar – forma platser
  • 18 september – 7 oktober 2017
  • Falkenberg och Slöinge

Residensdeltagarna från Byggstudio, Hanna Nilsson och Sofia Østerhus, och Samir Alj Fält arbetar med inkluderande designmetoder och deltagarbaserade skaparprocesser. De ser gärna att allmänheten blir medaktörer i processerna och i gestaltningsarbetet.

Delprocess 1 – Ungas framtidsdrömmar – Slöinge

Utanförskap förknippas ofta med storstäders olika stadsdelar, men hur är det att växa upp på landsbygden? Och hur formas barns framtidsdrömmar i Slöinge?

Samir Alj Fält verkar för att barn ska få utvecklas till gränsöverskridande individer med potential att forma sina egna drömmar. Under designresidenset kommer han att involvera barn och unga i Slöinge i kollektiva skapandeprocesser.

Tillsammans med Emma Andersson, barnkulturdesigner med rötter i Halland, utgår Samir Alj Fält från inkluderande designmetoder som anpassas efter lokala förutsättningar. Flera aktiviteter planeras under perioden, där föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra vuxna bjuds in för att delta.

Samir Alj Fält

Formgivaren Samir Alj Fält har sedan 2013 drivit Design Lab S i Skärholmen utanför Stockholm utifrån övertygelsen om att alla bör få chansen att utforma hur världen ska se ut och fungera. Han vill väcka barnens framtidsdrömmar genom att de får vara kreativa och prova olika designpraktiker, ofta genom att ”labba” tillsammans med professionella designer.

Svartvitt proträttfoto med Samir Alj Fält.
Samir Alj Fält. Foto: Carl Hjelte.

Design Lab S

Emma Andersson

Emma Andersson är född och uppvuxen i Halmstad. 2016 blev hon färdigutbildad barnkulturdesigner och har sedan dess jobbat med en del olika projekt.  Redan som tonåring fanns drömmar om att arbeta kreativt med barn och unga. På vägen har Emma varit med och skapat lekrum för flyktingbarn, byggt lekskulpturer och lett workshops där färg och form stått i centrum. Ofta finns hantverket med som en grund för skapandet, och barns lek och fantasi är viktigare än att göra ”rätt”. Genom att låta barnen vara med och påverka projekten och leda processen själva kan vi vuxna också lära oss av barnen. Barn vet bäst vad barn vill ha, därför är det en stor del av Emmas arbete.

Delprocess 2 – Stadens mötesrum – Falkenberg

Hur utformar vi trivsamma offentliga miljöer, hur möjliggör vi möten mellan olika människor i alla åldrar och hur bidrar vi till aktiviteter i stadens rum; är frågor som står i centrum för designduon Byggstudio.Falkenbergs kommun planerar för en nytt kunskaps- och kulturcentrum mitt i centralorten Falkenberg, vars olika delar kommer att knytas ihop av en ny stadspark. Projektet kring nya kvarteret Krispeln innebär både nya byggnadslösningar och omformning av delar av den befintliga bebyggelsen.

Tillsammans med arkitekten Simon Poulsgaard, som har bott i Halland, arbetar Byggstudio under residenset med den stadspark som kommer att knyta ihop olika delar av det nya kunskaps- och kulturcentrumet i Falkenberg. Sofia Østerhus och Hanna Nilsson från Byggstudio kommer att utgå från medborgarnas idéer och tankar kring sin stad under designresidenset.

Byggstudio

Formgivarna Hanna Nilsson och Sofia Østerhus från Byggstudio, med säte i Stockholm respektive Oslo, är verksamma internationellt och arbetar tvärdisciplinärt med bland annat grafisk design och offentliga miljöer. Under flera år arbetade de för Folkets Park i Malmö med utformningen av entré, skyltar, och lekmiljöer.

Svartvit fotografi av de två personerna i Byggstudio som sitter på en hurts framför ett fönster.
Byggstudio. Foto: Märta Thisner.

Byggstudio

Simon Poulsgaard

Simon Poulsgaard är född och uppvuxen i Halmstad och flyttade till Göteborg för att studera arkitektur 2008. Under sina studier har han praktiserat i Aarhus och Paris där han jobbade med bl.a. utställningar, modevisningar och event. Efter sin examen började han jobba på Henrik Schulz arkitekter i Göteborg, där han fortfarande är verksam. Kontoret jobbar med allt från möbeldesign och inredning till arkitektur och stadsplanering.

Illustrationer

Residensdekoren är skapad av Erik Kirtley.

Vid frågor, kontakta gärna:

Davor Abazovic, Kulturproducent Art Inside Out, davor.abazovic@regionhalland.se

Läs mer om residensdeltagarna:

Byggstudio

Byggstudio på Instagram

Design Lab S

Design Lab S på Instagram