Kom och lyssna till poeterna

Under lyrikresidenset Plats. Poesi. Periferi. sker offentliga presentationer eller gestaltning av konstnärliga texter framarbetade under perioden, dels i Hylte kommun och dels på andra platser i Halland. Dessutom sker en gemensam läsning på Göteborgs Litteraturhus i slutet av perioden.

Poeterna i residenset är: Heidi von Wright (Finland) | Morten Langeland (Norge) | Helena Österlund (Sverige) | Jun Feng / Jimbut (Danmark) | Åsa Maria Kraft (Sverige) | Jonas Rolsted (Danmark)

Vid följande tillfällen kan du träffa och lyssna till poeterna:

Lördag 6 maj kl. 14.30–15.30 Brunnsbackadagen, Brunnsbacka sågkvarn, Unnaryd

De sex nordiska poeterna bor under fyra veckor i trakten kring Femsjö i Hylte kommun och skriver poesi som utgår från platsen och teman som är knuta till den såsom periferi, utkant, gräns och landsbygd. Kom och lyssna till dem på Brunnsbackadagen vid Brunnsbacka sågkvarn, Unnaryd.

Onsdag 10 maj kl. 18–19 Biblioteket i Hyltebruk

Kom och lyssna till poeterna på folkbiblioteket i Hyltebruk.

Tisdag 16 maj kl. 18–20 Stadsbiblioteket i Halmstad

Nordisk samtidspoesi på temat plats, periferi och gränser. Kom och lyssna till residenspoeterna på stadsbiblioteket i Halmstad. Moderator för samtalet är Helena Fagertun, redaktör för tidskriften Provins, där dikter av poeterna kommer att bli publicerade senare i år.

Torsdag 18 maj kl. 19–21 Göteborgs Litteraturhus

Moderator är Po Tidholm, journalist och litteraturkritiker.
OBS! Tiden är ändrad – programmet startar kl. 19.00. Läs mer på http://goteborgslitteraturhus.se/