Intervju med kulturutvecklare Ola Persson

Ola Persson tillträdde som ny kulturutvecklare i Hylte kommun mitt under pågående lyrikresidens. Vi ställer några frågor till honom om upplevelsen.

Fem frågor och svar med Ola Persson

1) Först vill vi säga grattis till nya tjänsten som kulturutvecklare i Hylte kommun. Ett av dina första möten blev med sex gästande nordiska poeter; hur var det mötet?

–Tack så mycket, det känns väldigt roligt att ha fått förtroendet som kulturutvecklare i fantastiska Hylte. Mötet med poeterna kändes på något sätt väldigt naturligt, vi var alla främlingar för varandra men också för platsen och miljön. Livets alla val och omständigheter hade plötsligt placerat oss ståendes på en sommarljummen grusväg mitt ute i en granskog. Det enda som hördes var vinden och en avlägsen hackspett, dagen var fylld av förväntningar.

2) Lyrikresidenset Plats. Poesi. Periferi. bjöd in sex nordiska poeter att verka i Hylte kommun under fyra veckor; vad betyder det för en kommun att ha kulturskapare på residens?

–En viktig aspekt av ett konstnärsresidens är just utbytet. Det kan handla om att konstnären i fråga får inspiration av en tidigare okänd plats, ett nytt sammanhang och möten med kommunens invånare. Samtidigt så tolkas platsens historia och samtid genom konstnärens ögon på ett sätt som kan vara tankeväckande hos lokalbefolkningen. I bästa fall leder denna spegling till reflektion hos båda parter.

3) Under residenset har du och deltagarna besökt Stora Enso i Hyltebruk, Bonadsmuseet i Unnaryd, Brunnsbacka sågkvarn och andra platser i Hylte kommun; har du fått syn på något nytt?

–Som nyinflyttad upptäcker jag nya saker hela tiden men det var väldigt inspirerande att få komma innanför portarna på pappersbruket. I Hylte är man alltid omgiven av skog, råmaterialet som slukas av brukets gigantiska maskineri för att till slut hamna bredvid frukosten som nytryckt morgontidning. Väldigt många människor har på något sätt varit i kontakt med bruket och det är en stor del av kommunens identitet. Det var lite som att gå runt i samhällets industriella hjärta.

4) Residenset samarbetade också med halländska filmskaparen Jonas Börjesson; hur ser du på möjligheten att genom residens också erbjuda lokala kulturskapare möjlighet att samarbeta med gästande konstnärer?

–Residens kan ta olika former och ha olika inriktningar. I vissa fall är det en mer sluten process och i andra fall är den mer upplagd för kollaboration. När möjligheten finns så tycker jag att man att man definitivt ska främja samarbeten med lokala kulturskapare. Det är i mötet det händer!

5) Vem är Ola Persson?

–Vissa nämner en kringflackande musiker med fjädrar i hatten, andra pratar om en strategisk projektledare med nitiska tidsplaner, vissa säger Möllan andra säger Unnaryd. Det är en utredning som har pågått i 34 år och som fortskrider.