Plats. Poesi. Periferi. – lyrikresidens i Hylte

Sex nordiska poeter deltog i fyra veckors residens i vackra Hylte kommun, med boende, resor, arbetslokaler och ekonomisk ersättning under tiden 24 april–19 maj 2017. De hade möjlighet att arbeta enskilt och även tillsammans utifrån temat plats, poesi, periferi.

Svensk-, norsk- och danskspråkiga poeter valdes ut, efter en öppen utlysning. Under fyra veckors residens i Hylte kommun har de arbetat med att utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Syftet med residenset var att författarna skulle utgå från platsen och teman som är knutna till den såsom periferi, utkant, gräns och landsbygd. Fokus låg på den skapande processen. Största delen av residenset avsåg tid för eget skrivande (som inte behövde hålla sig till temat, men gärna fick göra det). Den andra delen ägnades specifikt åt temat och då kunde författarna antingen arbeta enskilt eller i samarbete med någon eller några av de andra residensdeltagarna.

Utvalda poeter

Utlysningen under hösten 2016 lockade många poeter att söka med projektidéer, arbetsprover och presentationer. Urvalet gjordes av Kultur i Halland och Hylte kommun tillsammans med Marie Silkeberg och i samråd med Göteborgs litteraturhus.

Utvalda poeter är:

  • Jun Feng / Jimbut (Danmark, f. 1965)
  • Åsa Maria Kraft (Sverige, f. 1965)
  • Morten Langeland (Norge, f. 1986)
  • Jonas Rolsted (Danmark, f. 1980)
  • Heidi von Wright (Finland, f. 1980)
  • Helena Österlund (Sverige, f. 1978)

Läs mer om poeterna

Vi är oerhört glada att ha fått in så många kvalificerade ansökningar. Totalt fick vi 55 ansökningar från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Urvalet var svårt, i slutändan utgick urvalsgruppen främst från de projektbeskrivningar som hade skickats in samt såg till att få med deltagare från alla fyra länder.

I dialog med platsen och publiken

Residenset inleddes med en introduktion till platsen och kommunen utifrån just frågor som kretsar kring temat, bestående av möten och dialoger med människor från bygden, andra författare och/eller forskare som arbetar med temat idag. Därutöver fick författarna lära känna platsen genom studiebesök och utflykter.

Jonas Börjesson, filmare från Halmstad, har följt processen och producerar en poetisk film utifrån residensets tema.

Träffa poeterna

Under residensperioden sker offentlig presentation/gestaltning av konstnärliga texter framarbetade under perioden, dels i Hylte kommun och dels på andra platser i Halland såsom bibliotek och museum. Dessutom sker en gemensam läsning på Göteborgs Litteraturhus i slutet av perioden.

För allmänheten finns det fyra tillfällen att få träffa och lyssna till poeterna:

  • Lördag 6 maj kl. 14–16 Brunnsbackadagen, Brunnsbacka sågkvarn, Unnaryd
  • Onsdag 10 maj kl. 18–19 Biblioteket i Hylte
  • Tisdag 16 maj kl. 18–20 Stadsbiblioteket i Halmstad. Moderator är Helena Fagertun, redaktör för tidskriften Provins.
  • Torsdag 18 maj kl. 19–21 Göteborgs Litteraturhus. Moderator är Po Tidholm, journalist och litteraturkritiker. (OBS! ändrad tid – startar kl. 19.00).

Texterna publiceras i tidskriften Provins

Dikter från samtliga residensdeltagare kommer att publiceras i tidskriften Provins efter residenset.

Seminarium 30 sept 2017: Poesins betydelse i & för periferin

Scener & samtal arrangeras av Göteborgs litteraturhus 29-30 september på Världskulturmuseet i Göteborg. Art Inside Out tillsammans med Provins är värdar för ett seminarium om poesins betydelse i och för periferin, lördagen 30/9 kl 12:15. De medverkande är David Väyrynen, Marie Silkeberg och Jonas Gren. Moderator: Helena Fagertun

”Våren 2017 arrangerade Art Inside Out ett lyrikresidens med namnet Plats. Poesi. Periferi. Sex nordiska poeter tillbringade en månad i halländska samhället Hylte. I tidskriften Provins senaste nummer diskuterar Marie Silkeberg, poet & handledare för lyrikresidenset, David Väyrynen, poet & ordförande för Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr & poeten Jonas Gren poesins relation till platser & särskilt periferin. Moderator: Helena Fagertun, redaktör för Provins.”

Poesins betydelse i & för periferin
Lördag 30 september kl. 12:15–12:45
Scener & samtal, Världskulturmuseet, seminarierum 4.

En gammal bruksort i naturskön miljö

Hyltebruk är en gammal bruksort på gränsen mellan Halland och Småland, i Europas utkant. Den är centralort i Hylte kommun som numera tillhör Halland. Här har också gränsen mellan Sverige och Danmark gått en gång i tiden. Pappersbrukets betydelse har minskat men är fortfarande den största privata arbetsgivaren. I övrigt präglas kommunen av mindre orter med små industriföretag och relativt stor invandring av människor som korsat många gränser. Utifrån detta vänder vi oss till poeter och författare som är intresserade av teman som kan kopplas till periferi, utkant, gräns och landsbygd. En stor del av den litteratur som skapas i Norden idag utspelar sig i staden och centrum, vilket gör det valda ämnet angeläget och väcker frågor kring representation och synlighet.

Residensdeltagarna bodde lantligt och lugnt utanför centralorten Hyltebruk. Residenset tillhandahöll arbetslokaler anpassade efter gruppens sammansättning.

En erfaren handledare som stöd

I början, mitten och slutet av residenset kom Marie Silkeberg, författare, översättare och tidigare professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand på Göteborgs universitet, för att vara med och introducera det platsspecifika temat, samla diskussionerna kring det och följa det kreativa arbetet. Marie Silkeberg har i text, ljud och poesifilm arbetat med platsspecifika praktiker.

Kontakta Art Inside Out för mer information

Frågor kring residenset Plats. Poesi. Periferi. kan ställas till:

Nina Katarina Karlsson, litteraturutvecklare Kultur i Halland, telefon +46 (0)722 38 62 88, e-post katarina.karlsson@regionhalland.se

Davor Abazovic, kulturproducent Art Inside Out, telefon + 46 (0)731 42 72 03, e-post davor.abazovic@regionhalland.se

Alexandra Serra, kulturproducent Art Inside Out, telefon + 46 (0)346 88 55 27, e-post: alexandra.serra@regionhalland.se

Jessica Blohm, kultur- och bibliotekschef Hylte kommun, telefon + 46 (0)345 181 55, e-post jessica.blohm@hylte.se

Samarbetspartner

Residenset Plats. Poesi. Periferi. genomfördes i samarbete mellan Art Inside Out, Göteborgs Litteraturhus, tidskriften Provins och Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Karta över Halland med Hyltebruk markerat.