OPEN CALL – Konstnärligt residens hösten 2018

Digitalt och textilt berättande i Äskhults by, Kungsbacka.

Art Inside Out bjuder in tre konstnärer till ett residens på sex veckor under hösten 2018, med ekonomisk ersättning, boende, resor, produktionsmedel och arbetslokaler. Residenset erbjuder möjlighet att arbeta med digitalt och textilt berättande utifrån ett omfattande arkivmaterial och berättelser kring Äskhults by i Kungsbacka kommun.

Residenset utgår från Äskhults by och de berättelser och fakta som förknippas med platsen. Vad berättar denna by? Hur berättas det om Äskhult? Vilka detaljer har lyfts fram i olika tider och vad är relevant och intressant att uppmärksamma idag?

Digitalt och textilt berättande i Äskhults by

Genom en konstnärlig aktivering av platsen och platsens berättelser, artefakter och arkivmaterial blir residenset ett labb. Äskhult blir ett sammanhang som möjliggör reflektion kring det förflutna och nuet men också kring vår historieskrivning. Det finns omfattande arkivmaterial att tillgå, både i form av föremål från byn som förvaras på Hallands kulturhistoriska museum, en mängd fotografier, skrivna berättelser och annat material.

Residenset intresserar sig för digitalt och textilt berättande. Digital teknik är ett bärande element genom rörlig bild, ljud, VR-teknik och andra relevanta tekniker. Textilt berättande är en del av Äskhults bys historia och kan på ett intressant sätt också kombineras med det digitala.

Residensperioden avslutas med offentlig presentation av de konstnärliga processerna i Kungsbacka kommun och på andra platser i Halland och Sverige. Vissa presentationer av residenset och dess processer sker också under residensperioden.

Residenset genomförs under hösten 2018, med följande tidsplan: v.36–37 (research), v.40–41–42 (produktion), v.45 (presentation). Konstnärerna får möjlighet att arbeta självständigt och tillsammans.

Varje konstnär får en ekonomisk ersättning i form av ett arvode på 60 000 kr (F-skatt) för sex veckors arbete, som utgår från Konstnärernas Riksorganisations (KRO:s) rekommendationer. Residensets produktionsbudget ligger på 100 000 kr. Art Inside Out står också för deltagarnas resor och boende.

Ansök senast den 28 februari 2018 via ansökningsformuläret i länken här.

En erfaren processledare som stöd

En erfaren processledare finns i Jesper Norda, konstnär och adjunkt på Högskolan för design och konsthantverk, med stor erfarenhet från konstnärligt arbete inom digitala tekniker och ett särskilt intresse för samtidskonst i relation till samlingar och arkiv. Processedaren finns med under hela residenset som stöd och kreativt bollplank för konstnärerna.

I residenset samarbetar vi med bland andra Digitalt Laborativt Centrum (DLC) vid Högskolan Halmstad, nätverket Kulturarv Halland och Kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen Halland.

Äskhults by

Äskhults by är en unik historisk plats i Sverige. Det fanns en bosättning på platsen redan under bronsåldern, och en forntida led gick rakt genom byn. De bevarade husen i byn fick sitt nuvarande utseende under perioden 1750–1850. Byn kom att bevaras åt eftervärlden genom bildandet av Stiftelsen Äskhults Gamla By på 1960-talet, sedan byns siste invånare gått ur tiden. Under många år förmedlades kunskapen om Äskhult till offentligheten via ideella krafter.

På 1990-talet köptes hela byn med all utmark av Västkuststiftelsen för att skyddas som reservat. Därefter har det arbetats aktivt med att rekonstruera landskapet som det såg ut före 1800-talets stora förändringar i jordbruket. Samtidigt har stora vårdinsatser gjorts på bebyggelsen.

I slutet av 1800-talet hade byn ca 40 invånare. Runt sekelskiftet 1900 reste de flesta ungdomarna från byn till Amerika. Många av dessa hördes aldrig av. Men några av utvandrarna kom tillbaka och levde resten av sina liv i byn, ända fram till mitten av 1960-talet.

Äskhult by har en lång och brokig historia, och knyter an till frågor och tendenser som är högst aktuella idag.

Läs mer om Äskhults by

Ansökningsperioden är 1 januari – 28 februari 2018

Ansök senast den 28 februari 2018 via ansökningsformuläret i länken här.

När ansökningstiden gått ut sker ett urval som görs av Art Inside Out och Kungsbacka kommun tillsammans med residensets processledare. Beslut meddelas i mars 2018. De som väljs ut till residenset får sedan mer praktisk information.

Art Inside Out

Art Inside Out är en mötesplats för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in till att arbeta i residens på olika platser i Halland. Nya sammanhang uppstår i möten mellan invånare, publik, kulturskapare och platser. Varje residens sätter igång processer som kan pågå långt efter att residenskonstnärerna lämnat platsen. Det är en målsättning med den nomadiska konstinstitutionen Art Inside Out.

Kontakta Art Inside Out för mer information

Frågor kring utlysningen och residenset skickas till info@artinsideout.se