Framtidsscanner – drömmar formar framtiden

Framtidsscanner är ett konstnärligt initierat projekt där människor, organisationer, föreningar, näringsliv, kommun (tjänstemän och politiker) bjudits in att presentera sina tankar och visioner för ett framtida Varberg.

Under residenset kunde man komma till ateljén i Hamnmagasinet och berätta om sina drömmar.

Av det material som samlades in gjordes en videoinstallation som visades i Hamnen den 28 maj, i samband med residensets Konstfinal.

– DET ÄR EN MÖJLIGHET ATT VISA UPP DINA IDÉER.
– DET ÄR EN MÖJLIGHET ATT TRÄFFA ANDRA SOM HAR IDÉER.
– DET ÄR EN MÖJLIGHET ATT AKTIVT PÅVERKA FRAMTIDEN.

Läs mer på Framtidsscannerns Tumblr: http://framtidsscanner.tumblr.com/

Gustav Hellberg, konstnär och deltagare i Art Inside Out