Ateljévisning och samtal – inbjudan till konstnärer

Art Inside Out bjuder in konstnärer och konsthantverkare i Halland till ateljévisning och samtal med lunch i samband med kulturresidenset Kulturens roll i stadsutvecklingen, som genomförs i Varberg 9 – 29 maj 2016.

Sex konstnärer arbetar tillsammans med att skapa gestaltningar och mötesplatser genom kreativa uttryck och metoder. De ska generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport.

Inbjudan till ateljévisning och samtal

Välkommen onsdag 18 maj kl 10.30 till ateljévisning och samtal på Hamnmagasinet med de sex konstnärerna och efterföljande gemensam lunch på Campus Varberg. Visning och samtal leds av Marie Kraft, doktorand i urbana studier och processledare för kulturresidenset i Varberg. Det här är ett unikt tillfälle att ta del av ett pågående residens och nya idéer!

  • Datum: onsdag 18 maj 2016
  • Tid: kl 10.30 – 13.00
  • Plats: Ateljévisning och samtal på Hamnmagasinet i Varberg, lunch på Varberg Campus.
  • Transport: Art Inside Out arrangerar transport till och från respektive kommunhus/stadshus i Halland. Mer info kommer efter anmälan.
  • Deltagande är kostnadsfritt.

OSA senast fredag 13 maj till:

Katarina Karlsson, Art Inside Out.
E-post: katarina.karlsson@regionhalland.se
Mobil: 072- 238 62 88.

Inbjudan till ateljévisning och samtal för konstnärer och konsthantverkare. (För utskrift)

Medverkande i kulturresidenset i Varberg:

Karin Auran Frankenstein – konsthantverkare/konstnär, Sebastian Dahlqvist – relationell konst,
Karina Sarkissova – koreograf, Matilda Ruta – bildberättare, Åsa Stjerna – ljudkonstnär och Gustav Hellberg – installationskonstnär.