Kulturens roll i stadsutvecklingen – Varberg

Residenset Kulturens roll i stadsutvecklingen pågick 9–29 maj 2016 i Varberg.

Sex konstnärer arbetade tillsammans med att skapa gestaltningar och mötesplatser genom kreativa uttryck och metoder. Uppdraget var att generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport.

Fokus låg på den skapande processen. Målet var att kulturresidenset skulle ge kreativa underlag för en stadsdelsutveckling med hållbarhet och tillgänglighet och för en livsmiljö som ger trygghet och en god balans mellan boende, arbete, service, fritid och kultur för alla åldrar.

De sex konstnärerna valdes ut efter en utlysning som riktade sig till professionella aktörer från olika discipliner inom kulturområdet.

Under de tre veckorna var processledaren Marie Kraft med och stöttade den kreativa processen. Hon hjälpte gruppen av konstnärer att arbeta tillsammans och bistod med utifrånperspektiv.

Konstnärerna hade sin bas i Hamnmagasinet, Varberg.

Utvalda konstnärer:

  • Karin Auran Frankenstein – konsthantverkare/konstnär
  • Sebastian Dahlqvist – relationell konst
  • Karina Sarkissova – koreograf
  • Matilda Ruta – bildberättare
  • Åsa Stjerna – ljudkonstnär
  • Gustav Hellberg – installationskonstnär

Läs konstnärernas presentationer av sig själva här

En ny stadsdel i Varberg

Varberg ligger vid Hallandskusten. Staden är under omvandling och har som vision att bli västkustens kreativa mittpunkt. En helt ny stadsdel, Västerport, är tänkt att växa fram i det nuvarande hamnområdet fram till år 2025.

Seminarium var kickoff för residensprojektet

Den 23 november 2015 hölls ett inledande seminarium i Varberg, dit svenska och europiska experter inom stadsplanering bjudits in för att tala.

Se inspelningar från seminariet här

Frågor kring residenset Kulturens roll i stadsutvecklingen kan ställas till:

Davor Abazovic, kulturproducent Art Inside Out, telefon +46 (0)73 142 72 03, e-post: davor.abazovic@regionhalland.se

Ingemar Arnesson, kulturchef Varbergs kommun, telefon +46 (0)73 342 82 50, e-post ingemar.arnesson@varberg.se