Saadia Hussain

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med bas i Stockholm. Genom sitt arbete vill hon väcka diskussion om vad och var hem är, och om hur man delar det med andra.

Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia Hussain – att få utforska, ifrågasätta, skapa och berätta. Hon vill att fler ska upptäcka konstens makt, magi och möjligheter.

I mitt konstnärskap drivs jag av en stark tro och behov av att alla människor behöver konstupplevelser i sin vardag, att konsten kommer närmare människan. Jag är därför särskilt intresserade av att få uttrycka, påverka och förändra de offentliga ytorna och platserna som är våra gemensamma.

Saadia Hussain har lett och leder olika konstprojekt nationellt och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Hon har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. Saadia Hussain bjuds in att arbeta med en deltagandeprocess i Halmstads gemensamma offentliga rum. Med sig har hon frågan om vad som gör att en plats känns som hemma.

Saadia Hussain: http://saadia.se/

Residenset ”Konstnärligt arbete pågår” äger rum på olika platser i centrala Halmstad januari – juni 2018. De medverkande konstnärerna är Kerstin Bergendal, Saadia Hussain och MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg).