MASU

MASU är ett samarbete mellan Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg, och fungerar som en migrerande verksamhet som uppstår i temporära platsspecifika arbeten där skalan varierar. MASU tar utgångspunkt i tecknande, samtal och rumsligt skulpturalt arbete, där det praktiska, närvarande görandet är motorn i processen.

MASU arbetar konkret och är nyfikna på relationen mellan materialet, kroppen och tankens rörlighet.

MASU är en metod snarare än ett uttryck. I fokus ligger det gemensamma arbetet, där vi delar utrymmet och låter alla deltagares individuella intentioner både utmanas och förhandlas. Ibland är vi två som jobbar ihop, ibland är vi fler.

Susanne Westerberg är konstnär med bas i Varberg. Hon arbetar med en variation av tekniker och material. I henens konstnärskap står relationen till vår planet, naturen, varandra och oss själva i fokus. Hon intresserar sig för kommunikation i relation till lek och natur och hur detta kan påverka förhållandet mellan beteende och samspel. Susanne Westerberg är även knuten till HDK – högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.

Mattias Gunnarsson är designer och undervisar på HDK – högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Han är också knuten till högskolan i Halmstad genom Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa. Som designer arbetar Mattias Gunnarsson både individuellt och i samarbete med andra. Han intresserar sig främst för relationer, referenser och repetition.

Genom inkluderande strukturbyggen aktiverar MASU det offentliga rummet.

MASU: http://masu-projects.se/
Susanne Westerberg: http://www.susannew.se/
Mattias Gunnarsson: http://mattiasg.se/

Residenset ”Konstnärligt arbete pågår” äger rum på olika platser i centrala Halmstad januari – juni 2018. De medverkande konstnärerna är Kerstin Bergendal, Saadia Hussain och MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg).