Kerstin Bergendal

Kerstin Bergendals konstnärliga arbete tar utgångspunkt i en speciell konstnärlig metod; en blandning av lång närvaro, nya former för samråd och en lekens ad-hoc logik.

Metoden sätter fokus på hur vi tänker kring och använder våra helt- eller halvt offentliga rum – det Kerstin Bergendal kallar våra ”allmänningar”. Genom att bjuda in oss till att kartlägga just denna typ av rum, kan hon samtidigt få oss att lyfta fram, diskutera och omförhandla den bakomliggande grundidé som dessa rum vilar på; idén om att vi kan dela ägande.

Jag uppodlar, upprätthåller och förmedlar diskursiva plattformar som syftar till att påverka en given plats. Jag arbetar alltså med nya format för offentlighet.

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär som sedan trettio år är bosatt i Danmark. Hon är också lektor vid Akademin Valand i Göteborg. Hon har mångårig erfarenhet av stadsutvecklings-processer i Danmark och Sverige med bland andra Statens konstråd som uppdragsgivare. Den relationella metoden och den konstnärliga blicken är Kerstin Bergendals styrka. Kerstin Bergendal bjuds in att arbeta med platsen Österskans i centrala Halmstad.

I Kerstin Bergendals delprocess är Akademin Valand samarbetspartner.

Kerstin Bergendal: https://kerstinbergendal.com/

Residenset ”Konstnärligt arbete pågår” äger rum på olika platser i centrala Halmstad januari – juni 2018. De medverkande konstnärerna är Kerstin Bergendal, Saadia Hussain och MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg).