Filmen ”Plats. Poesi. Periferi.” av Jonas Börjesson

Jonas Börjesson, filmare från Halmstad, har följt processen i lyrikresidenset Plats. Poesi. Periferi. och skapat en poetisk film utifrån residensets tema.

I filmen ”Plats. Poesi. Periferi.” medverkar poeterna Jun Feng / Jimbut, Åsa Maria Kraft, Morten Langeland, Jonas Rolsted, Heidi von Wright och Helena Österlund. Old Amica har gjort musiken.

Den 7 september visades Jonas Börjessons film för första gången i sin helhet på Rotundan i Norre Katts park, Halmstad. Filmen ”Plats. Poesi. Periferi.” skapades i anslutning till lyrikresidenset med samma namn som genomfördes i Hylte kommun våren 2017.

Ytterligare filmvisningar planeras under hösten 2017. Filmen finns också tillgänglig här och i Art Inside Outs kanal på YouTube.

Läs vår intervju med Jonas Börjesson.