Poeterna till lyrikresidenset är utvalda!

Nu kan vi äntligen presentera de nordiska poeter som valts ut att delta i residenset Plats. Poesi. Periferi. 24 april–19 maj i Hylte kommun.

En utlysning inför lyrikresidenset gjordes under hösten 2016 och den lockade många poeter att söka med projektidéer, arbetsprover och presentationer. Urvalet gjordes av Kultur i Halland och Hylte kommun tillsammans med Marie Silkeberg och i samråd med Göteborgs litteraturhus.

Utvalda poeter är:

  • Jun Feng / Jimbut (Danmark, f. 1965)
  • Åsa Maria Kraft (Sverige, f. 1965)
  • Morten Langeland (Norge, f. 1986)
  • Jonas Rolsted (Danmark, f. 1980)
  • Heidi von Wright (Finland, f. 1980)
  • Helena Österlund (Sverige, f. 1978)

Vi är oerhört glada att ha fått in så många kvalificerade ansökningar. Totalt fick vi in 55 ansökningar från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Urvalet var svårt, i slutändan utgick urvalsgruppen främst från de projektbeskrivningar som hade skickats in samt såg till att få med deltagare från alla fyra länder.

Plats. Poesi. Periferi. – lyrikresidens i Hylte

Residensdeltagarna kommer att bo lantligt och lugnt utanför centralorten Hyltebruk. I residensvistelsen ingår utöver logi även resor, arbetslokaler, handledning och arvode (som utgår från KRO:s rekommendationer). Det är en möjlighet att arbeta enskilt och även tillsammans utifrån temat plats, poesi, periferi.
Författarna introduceras till platsen och lär känna den utifrån frågor som kretsar kring temat, genom möten och dialoger, liksom genom studiebesök och utflykter.

En erfaren handledare som stöd

Under residenset kommer Marie Silkeberg vara med som handledare och följa poeterna i det kreativa arbetet.  Marie Silkeberg är författare, översättare och tidigare professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand på Göteborgs universitet; hon har i text, ljud och poesifilm arbetat med platsspecifika praktiker.

Offentliga framträdanden och publicering i tidskriften Provins

Residenset innehåller även offentliga presentationer/gestaltning av konstnärliga texter framarbetade under perioden, både i Hylte kommun och på någon annan plats i Halland, samt på Göteborgs Litteraturhus. Dikter från samtliga residensdeltagare kommer att publiceras i tidskriften Provins i september i anslutning till Bokmässan.
Residenset Plats. Poesi. Periferi. är ett samarbete mellan Art Inside Out, Göteborgs Litteraturhus, tidskriften Provins och Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Frågor kring residenset Plats. Poesi. Periferi. kan ställas till:

Nina Katarina Karlsson, litteraturutvecklare Kultur i Halland, telefon +46 (0)722 38 62 88, e-post katarina.karlsson@regionhalland.se

Alexandra Serra, kulturproducent Art Inside Out, e-post: alexandra.serra@regionhalland.se

Davor Abazovic, kulturproducent Art Inside Out, telefon + 46 (0)731 42 72 03, e-post davor.abazovic@regionhalland.se