Pressmeddelande: Nu startar Art Inside Out, Sveriges nyaste kulturinstitution!

Kultur i stadsutvecklingen och nordiska tecknare möter oss när den nya kulturinstitutionen Art Inside Out påbörjar sin verksamhet under 2016. Art Inside Out bygger på residens och drivs av de halländska kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm tillsammans med Region Halland. Verksamhetsledare blir Peppe Bergström Hesselbom.

Den 1 januari 2016 startade Art Inside Out – en ny kulturinstitution och mötesplats för konstnärliga processer inom alla genrer och konstformer.

Intryck utifrån – uttryck inifrån

Konstnärer bjuds in att under en period arbeta med sitt skapande i residens på plats i Halland. De erbjuds också stöd, till exempel finansiering, boende och arbetslokaler. Nya sammanhang uppstår i möten mellan invånare, publik, kulturskapare och platser. Varje residens är unikt och utformas efter lokala förutsättningar och önskemål.

Verksamheten syftar till att stimulera konstnärlig utveckling genom att öka produktionsmöjligheterna inom olika konstformer. Detta kommer sedan invånare och besökare i Halland till del på olika sätt genom publika evenemang.

Peppe Bergström Hesselbom leder verksamheten

Verksamhetsledare för Art Inside Out blir Peppe Bergström Hesselbom. Med en bakgrund som ledare i olika kulturverksamheter, där han främst inriktat sig på mode, design, konst och konsthantverk, har han med sig värdefulla erfarenheter från gränsöverskridande kulturprojekt och kontaktnät i både Sverige och Europa. Han är utbildad inom design och konst, samt projektledning och har i många år drivit reklam- och PR-byrå. Peppe påbörjar sin anställning i februari.

Detta händer i Art Inside Out under 2016:

Residenset Kulturens roll i stadsutvecklingen pågår 9–29 maj 2016 i Varberg

I Varberg ska en helt ny stadsdel, Västerport, växa fram i det nuvarande hamnområdet. Sex kulturaktörer har valts ut att tillsammans skapa gestaltningar och mötesplatser. De ska generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport.

Utvalda residenstagare är:

• Karin Auran Frankenstein – konsthantverkare/konstnär
• Sebastian Dahlqvist – relationell konst
• Karina Sarkissova – koreograf
• Matilda Ruta – bildberättare
• Åsa Stjerna – ljudkonstnär
• Gustav Hellberg – installationskonstnär

Nordiskt teckningsresidens i Laholm: Katja Tukiainen vs. Sigga Björg Sigurdardottir

Ett nordiskt teckningsresidens genomförs på Teckningsmuseet i Laholm 12 september – 2 oktober 2016.

Isländskan Sigga Björg Sigurdardottir och finländskan Katja Tukiainen färdigställer sin utställning på plats. De två kommer att bo och arbeta i Laholm under sammanlagt tre veckor. Samtidigt anordnas workshoppar i teckning och publika samtal kring konst och litteratur. Utställningen visas 1 oktober 2016 – 15 januari 2017 på Teckningsmuseet i Laholm.

För mer information om den nya institutionen Art Inside Out, kontakta gärna:

Eva Nyhammar, kulturchef Region Halland, tel 035-17 98 89, e-post eva.nyhammar@regionhalland.se

För mer information om Art Inside Outs repertoar 2016, kontakta:

Katarina Karlsson, kulturproducent Art Inside Out, telefon: 0722-38 62 88, e-post: katarina.karlsson@regionhalland.se