Nordiska samtidspoeter gör uppläsningar i Halmstad och i Göteborg

Sex nordiska poeter bor under fyra veckor i trakten kring Femsjö i Hylte kommun och skriver poesi som utgår från platsen och teman som är knuta till den såsom periferi, utkant, gräns och landsbygd. Du kan träffa och lyssna till poeterna vid två tillfällen under residensets fjärde och sista vecka: På stadsbiblioteket i Halmstad tisdag den 16 maj kl. 18.00 och i Göteborgs Litteraturhus torsdag den 18 maj kl. 19.00.

Poeterna som medverkar i residenset är:
Heidi von Wright (Finland), Morten Langeland (Norge), Helena Österlund (Sverige), Jun Feng / Jimbut (Danmark), Åsa Maria Kraft (Sverige) och Jonas Rolsted (Danmark).

Möt poeterna i Halmstad den 16 maj och i Göteborg den 18 maj

Publik och media har möjlighet att träffa och lyssna till poeterna vid två tillfällen under residensets sista vecka:

Nordisk samtidspoesi på temat plats, periferi och gränser

Moderator är Helena Fagertun, redaktör för Provins.

TID: Tisdag 16 maj kl. 18–20
PLATS: Nissanscenen, Stadsbiblioteket i Halmstad, Axel Olsons gata 1, Halmstad.

Kom och lyssna till residenspoeterna på stadsbiblioteket i Halmstad. Moderator för samtalet är Helena Fagertun, redaktör för tidskriften Provins, där dikter av poeterna kommer att publiceras senare i år.

Po Tidholm i samtal med poeterna om landsbygd och periferi i samtidspoesin

Moderator är Po Tidholm, journalist och litteraturkritiker.

TID: Torsdag 18 maj kl. 19–21 (OBS! Tiden är ändrad, programmet startar kl.19.00).
PLATS: Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1b, Göteborg.

Po Tidholm är journalist och litteraturkritiker som engagerat sig i frågor kring landsbygden. Här samtalar han med poeterna om landsbygd och periferi i samtidspoesin i anslutning till att poeterna läser ur nyare och äldre verk.

Plats. Poesi. Periferi. – Lyrikresidens i Hylte kommun

Art Inside Out tar emot sex nordiska poeter i lyrikresidenset Plats. Poesi. Periferi. i Hylte kommun 24/4 – 19/5 2017. Residenset utgår ifrån platsen och teman som är knutna till den såsom periferi, utkant, gräns och landsbygd.

Landsbygd och bruksmiljö

Hyltebruk är en bruksort på gränsen mellan Halland och Småland, i Europas utkant. Den är centralort i Hylte kommun som numera ligger i Halland. Här har också gränsen mellan Sverige och Danmark gått en gång i tiden. Pappersbrukets betydelse har minskat men det är fortfarande den största privata arbetsgivaren. I övrigt präglas kommunen av mindre orter med små industriföretag och relativt stor invandring av människor som korsat många gränser.

Poeterna bor i en lantlig och naturnära miljö i trakten runt Femsjö. Deltagarna har lärt känna Hylte kommun under residenset genom att de gjort flera studiebesök, haft uppläsningar av poesi för publik och möten med människor från bygden.

Under residenset har de medverkande poeterna möjlighet att arbeta enskilt och även tillsammans utifrån temat plats, poesi och periferi. Poeterna får boende, resor, arbetslokaler och ekonomisk ersättning. Största delen av residenset avser tid för eget skrivande. De har en erfaren handledare i Marie Silkeberg, som är poet, översättare och tidigare professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand på Göteborgs universitet.

Residenset följs av en halländsk filmare som gör poetisk film

Art Inside Out bjuder i olika residens in konstnärer att verka under en period i Halland, men vi vill också verka för de halländska konst- och kulturskaparna. Till lyrikresidenset i Hylte har vi knutit filmaren Jonas Börjesson som fått uppdraget att arbeta med poetisk film. Han förhåller sig liksom poeterna till tematiken; Plats. Poesi. Periferi.

Kulturresidens i Halland

Art Inside Out är en institution i Halland för professionellt kulturskapande och kulturutveckling som bygger på residens i alla genrer och konstformer. Lyrikresidenset Plats. Poesi. Periferi. är ett samarbete mellan Art Inside Out, Göteborgs Litteraturhus, tidskriften Provins och Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

För bokning av intervjuer och mer information kring residenset kontakta gärna:

Petra Johansson, verksamhetsledare Art Inside Out,
petra.johansson@regionhalland.se tel. 072-986 72 30

Alexandra Serra, kulturproducent Art Inside Out,
alexandra.serra@regionhalland.se tel. 0346-88 55 27

Läs mer om poeterna och om residenset