Konstnärligt arbete pågår – i Halmstad 2018

Stadens offentliga rum tillhör alla. Men hur ser det ut när vi bygger och planerar, och vad skapar egentligen gemensamma miljöer?

I vår studeras Halmstads offentliga rum av konstnärer inbjudna av Art Inside Out, Hallands institution för konstnärlig residensverksamhet.

I Halmstad står flera offentliga platser inför förändring. Våren 2018 bjuder Art Inside Out in konstnärer som intresserar sig för det gemensamma offentliga rummet och arbetar deltagarbaserat till centrala Halmstad och residenset ”Konstnärligt arbete pågår”.

En konstnärs arbete kan väcka frågor och identifiera behov och möjligheter som annars inte kommer fram. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda genereras nya perspektiv. Konstnärens friare roll ger utrymme för nya och innovativa lösningar.

Residenset ”Konstnärligt arbete pågår” äger rum på olika platser i centrala Halmstad januari–juni 2018, med flest aktiviteter under april–juni. De medverkande konstnärerna är Kerstin Bergendal, Saadia Hussain och MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg).

Kerstin Bergendal, Saadia Hussain, MASU Mattias Gunnarsson & Susanne Westerberg.

Medverkande konstnärer

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär som sedan trettio år är bosatt i Danmark. Hon är också lektor vid Akademi Valand i Göteborg. Kerstin Bergendal bjuds in att arbeta med platsen Österskans i centrala Halmstad.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med bas i Stockholm. Hon bjuds in att arbeta med en deltagandeprocess i Halmstads gemensamma offentliga rum. Med sig har hon frågan om vad som gör att en plats känns som hemma.

MASU är ett samarbete mellan Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. MASU fungerar som en migrerande verksamhet som uppstår i temporära platsspecifika arbeten där skalan varierar.

Susanne Westerberg är konstnär och pedagog med bas i Varberg. Mattias Gunnarsson är designer och pedagog, som också är knuten till högskolan i Halmstad genom Halmstadprojektet. Genom inkluderande strukturbyggen aktiverar MASU det offentliga rummet.

Residensets processer löper parallellt och blir självständiga inspel till de utvecklingsprojekt som samtidigt genomförs av Halmstad kommun på samma platser.

Läs mer om residenset ”Konstnärligt arbete pågår”

För mer information, kontakta gärna:

Petra Johansson, verksamhetsledare, Art Inside Out
E-post: petra.johansson@regionhalland.se
Telefon: 072 986 72 30

Joacim Eneroth, lokal projektledare för residenset, Halmstad kommun
E-post: joacim.eneroth@halmstad.se
Telefon: 0725-61 77 54