Verksamhetsidé

Art Inside Out är en institution för konstnärligt skapande och möten med publik i rörliga och tvärkulturella former, i så kallade kulturresidens. Ett residens innebär att kulturskapare bjuds in att verka i Halland under en period och erbjuds stöd i form av till exempel finansiering av personal, teknisk infrastruktur, boende och arbetslokaler.

Art Inside Out drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans.

Verksamheten syftar till att stimulera konstnärlig utveckling genom att öka produktionsmöjligheterna inom olika konstformer. Detta kommer sedan invånarna i Halland till del på olika sätt genom publika evenemang.

Art Inside Out är en unik institution som:

  • arbetar med residens i alla konstformer och genrer
  • finns på olika platser i Halland
  • drivs av de sex kommunerna i Halland samt Region Halland i samverkan
  • är till för kulturskapare, publik och invånare
  • verkar lokalt, nationellt och internationellt

Art Inside Out bidrar till att ge kulturskaparna influenser och nya sammanhang att verka i, samtidigt som invånarna kan delta i konstnärliga processer och upplevelser. Detta etablerar Halland som en region som gynnar konstnärligt skapande, vilket i sin tur ökar kulturutbudet för invånarna.

Bakgrund

De senaste åren har olika residensprojekt med konstnärligt skapande och möten med publik hållits runt om i Halland. Nationella och internationella kulturskapare har bjudits in för att under en period arbeta i regionen och en mängd nya och spännande möten har uppstått samtidigt som nya produktioner skapats.

Kulturresidensen, som under tre år har finansierats med medel från Kulturrådet och Region Halland, har lagt grunden till den nya institutionen Art Inside Out. Residensen som genomförts under 2013–2015 har bidragit till att kommunerna och regionen gemensamt har hittat en bra form för att samverka.

Beslutet om att starta Art Inside Out är förankrat i både region och kommuner. Planerna för en kulturinstitution som bygger på residens tog form i Hallands kulturplan 2014-2016.

Art Inside Out startade sin verksamhet 2016.