Organisation

Art Inside Out är en institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling som bygger på residens och drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans.

Så här arbetar vi

Samarbetsavtal har tecknats mellan samtliga kommuner och Region Halland. Separata avtal för varje residens tecknas med den aktuella värdkommunen.

Representanter för alla sex kommunerna och Kultur i Halland finns i både ledningsgrupp och beredningsgrupp.

Personal och arbetsgrupper

Det är Kultur i Halland, Region Halland, som ansvarar för verksamhetsledning, projektledning och administration inom Art Inside Out.

En verksamhetsledare och en kulturproducent är anställda för Art Inside Out. Till sin hjälp har de ekonomer, kommunikatörer och administration på Kultur i Halland.

Till varje residens bildas en arbetsgrupp med en lokal projektledare som utses av den kommun som är värd för just det residenset. Den lokala projektledaren och arbetsgruppen arbetar i nära samarbete med kulturproducenten och verksamhetsledaren på Kultur i Halland.

Urval och idéer för kommande residens

Förslag på kommande residens tas fram och bearbetas av en beredningsgrupp, baserat på idéer och uppslag från olika håll. Arbetet i beredningsgruppen innebär att bearbeta underlag och förslag, samt att förankra och föreslå residens till ledningsgruppen.

Ledningsgruppen tar ställning till förslagen och lämnar förslag till beslut. Ansvarig för besluten är förvaltningschefen på Kultur i Halland.